RaboResearch - Economisch Onderzoek

Belgische economie groeit rustig verder, begroting zorgt voor enige onrust

Economisch commentaar

Delen:
  • De Belgische economische groei in het derde kwartaal komt uit op 0,4 procent, de jaarlijkse groei in 2018 wordt waarschijnlijk 1,4 procent
  • De Europese Commissie is kritisch op de ingediende begroting van België, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk klein

Belgische economie groeit rustig verder

Volgens de flash estimate van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) groeide de Belgische economie in het derde kwartaal met 0,4 procent. Voor het vierde kwartaal wijst het vertrouwen onder de producenten op een stabiele groei; deze hebben we op dit moment dan ook geraamd op eveneens 0,4 procent. Dit zal resulteren in een jaarlijks groeicijfer van 1,4 procent. België blijft hiermee relatief lage groei noteren, onder het eurozonegemiddelde. Hier is al enkele jaren sprake van.

Figuur 1: Groei in derde kwartaal iets hoger dan in de eerste twee kwartalen
Figuur 1: Groei in derde kwartaal iets hoger dan in de eerste twee kwartalenBron: Nationale Bank van België, Macrobond
Figuur 2: Vertrouwensindicator wijst op stabiele groei de komende periode
Figuur 2: Vertrouwensindicator wijst op stabiele groei de komende periodeBron: Nationale Bank van België, Macrobond

Europese Commissie kritisch over ingediende begroting België

Wanneer je op begrotingsgebied in een rijtje staat met Italië is dat op dit moment geen goed teken. België heeft deze twijfelachtige eer en kreeg een brief van de Europese Commissie over de ingediende begroting. Zij vroeg in deze brief om verduidelijking van de Belgische begrotingsplannen aangezien er een risico bestaat dat deze significant gaan afwijken van de eisen onder het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). België laat de nominale uitgaven te hard groeien en het structurele saldo verbetert niet voldoende. Daarnaast wordt de schuldratio niet snel genoeg teruggebracht.

Tabel 1: Ingediende begroting van België voldoet niet aan de eisen van de Europese Commissie
Tabel 1: Ingediende begroting van België voldoet niet aan de eisen van de Europese CommissieBron: Draft Budgetary Plan, Europese Commissie

De Belgische regering wijst erop dat zij bezig is met een reeks belangrijke hervormingen, die op de korte termijn een negatieve impact hebben op de uitgaven, maar op de langere termijn een positieve impact zullen hebben. Daarnaast benadrukken ze het voorzichtige karakter van de eigen begrotingsvoorspellingen, met als voorbeeld het feit dat het geschatte tekort in 2017 1,6 procent bedroeg, maar uiteindelijk uitkwam op 0,9 procent. Het commentaar van de Commissie op de begroting zal waarschijnlijk geen grote gevolgen gaan hebben voor België. De Commissie heeft een geschiedenis van flexibel omgaan met de ruimte die de Europese begrotingsregels bieden. Het zou wel verstandig zijn van de Belgische regering om in de huidige goede tijd sneller buffers op te bouwen (en dus te voldoen aan de eisen van de Commissie) om tijdens een komende recessie meer ruimte te hebben om de economie te stimuleren.

De Belgische regering was er snel bij om te benadrukken dat ze niet in hetzelfde rijtje als Italië thuis horen. Dit is gelet op de schuldratio ook terecht. Voor de invoering van de euro had België nog een hogere schuldratio dan Italië, nu is de schuld van onze zuiderburen fors lager (figuur 3). Ook als we kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking, een belangrijke indicator voor de welvaart in een land, valt op dat België het sinds de invoering van de euro flink beter heeft gedaan dan Italië (figuur 4). België is dus zeker geen Italië en de onenigheid met de Commissie zal dan ook niet tot dezelfde hoogte oplopen.

Figuur 3: Overheidsschuld België hoog, maar flink lager dan de schuld van Italië
Figuur 3: Overheidsschuld België hoog, maar flink lager dan de schuld van ItaliëBron: Macrobond
Figuur 4: Het inkomen per capita in België is na de invoering van de euro een stuk harder gestegen dan in Italië
Figuur 4: Het inkomen per capita in België is na de invoering van de euro een stuk harder gestegen dan in ItaliëBron: Macrobond

 

Delen:
Auteur(s)
Koen Verbruggen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven