RaboResearch - Economisch Onderzoek

Beleid Trump verhoogt risico op handelsoorlog: welke sectoren zijn kwetsbaar?

Economisch commentaar

Delen:
  • Spanningen in de handelsoorlog saga lopen verder op nu Trump een plan getekend om 25% tarieven te heffen op 60 miljard dollar aan importgoederen uit China
  • Tegelijkertijd heeft de EU van de Amerikanen een tijdelijke ontheffing gekregen op hogere staal- en aluminiumtarieven. Met de nadruk op tijdelijk
  • Op dit moment is het erg lastig om te voorspellen hoe de zaken zich de komende weken zullen ontwikkelen, maar we sluiten verdere escalatie niet uit
  • Welke sectoren lopen het meeste risico in China, Europa en de VS?

Dit is een samenvatting van de Engelstalige publicatie The Trump trade war intensifies: which segments are most vulnerable?

China en de VS zitten in een catch-22

Donderdag 22 maart heeft president Trump een plan getekend om 25% tarieven te heffen op 60 miljard dollar aan importgoederen uit China. Om welke producten het precies gaat wordt pas na ruim twee weken duidelijk, waarna ook nog een consultatieronde onder Amerikaanse bedrijven zal plaatsvinden.

Als het pakket wordt geïmplementeerd kunnen Chinese exportvolumes afnemen met rond de 35 miljard dollar. De tarieven schaden de Amerikaanse economie waarschijnlijk ook, omdat Amerikaanse hightechbedrijven en retailers hun producten in elkaar laten zetten in China om te profiteren van de lage lonen in China. Ondanks recente dreigementen heeft China weinig mogelijkheden voor wedervergelding zonder zichzelf in de voet te schieten. De meeste goederen die China importeert vanuit de VS zijn noodzakelijke importen zoals medicijnen, (medische) instrumenten en sojabonen (figuur 1). Als reactie op de 25% staaltarieven en 10% aluminiumtarieven die vrijdag van kracht werden heeft China wel aangegeven importtarieven te gaan heffen op Amerikaanse importgoederen ter waarde van 3 miljard dollar. Het gaat hierbij onder meer om 15% tarieven op stalen pijpen, vers fruit en wijn, en 25% op varkensvlees en gerecycled aluminium.

Figuur 1: Chinese (en Hong Kong) importen vanuit de VS zijn USD 160mrd
Figuur 1: Chinese (en Hong Kong) importen vanuit de VS zijn USD 160mrdBron: OEC, UN COMTRADE, Rabobank
Figuur 2: Verschil defensie-uitgaven EU lidstaten en NAVO richtlijn
Figuur 2: Verschil defensie-uitgaven EU lidstaten en NAVO richtlijnBron: Macrobond, AMECO, Eurostat, Rabobank-berekeningen

Ontheffing van tarieven voor de EU is tijdelijk

Dichter bij huis heeft de EU van de Amerikanen tijdelijke ontheffing gekregen op de hogere staal- en aluminiumtarieven. Eerder presenteerde de VS een aantal eisen waaraan moest worden voldaan om definitieve ontheffing te krijgen. Zover is de EU echter nog niet. Harder optreden tegen China is wellicht geen probleem, maar het lijkt lastig voor de EU om defensie-uitgaven voldoende op te krikken om de VS tevreden te stellen. Defensie-uitgaven worden niet op EU, maar op nationaal niveau bepaald en het gat met de NAVO-richtlijn waar Trump eerder op hamerde is in verschillende lidstaten erg hoog (figuur 2).

Trump lijkt niet uit op een handelsoorlog met de EU, maar zaken kunnen uit de hand lopen als Trump alsnog besluit om de EU geen ontheffing te geven of andere handelsmaatregelen treft. Als de spanningen tussen beide blokken verder oplopen zijn de meest kwetsbare sectoren aan beide kanten auto’s, elektronische apparatuur en (apparatuur voor) vliegtuigen (zie figuur 3 en 4).

Figure 3: VS importen vanuit de EU (goederen): USD 425mrd
Figure 3: VS importen vanuit de EU (goederen): USD 425mrdSource: UNCTAD
Figure 4: EU importen vanuit de VS (goederen): USD 305mrd
Figure 4: EU importen vanuit de VS (goederen): USD 305mrdSource: UNCTAD

Toekomstige scenario’s: escalatie of de-escalatie?

Op dit moment is het erg lastig om te voorspellen hoe de zaken zich de komende weken zullen ontwikkelen. Gezien de recente stappen van Amerikaanse overheid, lijkt de kans op verdere escalatie groter dan we eerder hadden gedacht, met mogelijk aanzienlijke negatieve gevolgen voor de wereldhandel en mondiale economie. Als het tot verdere escalatie komt lijkt het ons meer waarschijnlijk dat de EU samen zal optrekken met de VS tegen China dan met China tegen de VS.

Delen:
Auteur(s)
Hugo Erken
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 2223 1650
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864
Elwin de Groot
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 1389 2916
Ruud Schers
Rabobank KEO
+31 88 726 7864
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven