RaboResearch - Economisch Onderzoek

Is de Griekse schuldencrisis eindelijk voorbij?

Economisch commentaar

Delen:
  • In augustus eindigt het derde steunprogramma voor Griekenland
  • Op 22 juni besloot de Eurogroep om de Griekse schuld te verlichten en om de Griekse overheid een flinke cash buffer mee te ‘geven’
  • Hierdoor is het risico beperkt dat de Griekse overheid op de korte termijn in betalingsproblemen komt
  • Door de enorme schuld waar Griekenland nog altijd onder gebukt gaat blijft het land echter nog lang afhankelijk van de barmhartigheid van eurozone partners en de markten

Dit is een samenvatting van de Engelstalige publicatie Is the Greek debt sage finally over?

Op 22 juni concludeerde de Eurogroep dat Griekenland is geslaagd voor de vierde en tevens laatste beoordeling in het derde steunprogramma. Het land heeft de afgelopen maanden voldoende maatregelen genomen en hervormingen doorgevoerd. Als beloning krijgt de Griekse overheid een nieuwe lening van 15 miljard euro. Daarvan kan ze 5,5 miljard euro gebruiken om aan aanstaande schuldverplichtingen te voldoen en om dure uitstaande leningen af te kopen. De resterende 9,5 miljard euro worden op een account gestort en dienen als cash buffer voor als het op enig moment in de toekomst te duur zou zijn om geld op te halen op de markt.

Naast de nieuwe geldlening besloten de overige eurozone lidstaten ook om de Griekse schuldenlast te verlichten. Zo zijn rentebetalingen en aflossingen op een deel van de leningen met tien jaar uitgesteld (figuur 1).

Figuur 1: Aflossingsschema Griekse staatsschuld voor schuldmaatregelen (31 mei 2017)
Figuur 1: Aflossingsschema Griekse staatsschuld voor schuldmaatregelen (31 mei 2017)Bron: Macrobond, Bloomberg, Rabobank
Figuur 2: Griekse staatsschuld voornamelijk in handen van officiële instellingen
Figuur 2: Griekse staatsschuld voornamelijk in handen van officiële instellingenBron: IMF, Sov. Investor Base Dataset for Adv. Economies

Noot figuur 1: Door de schuldmaatregelen verschuiven de oranje (EFSF) balkjes tien jaar naar rechts. De beperkte schulduitgiftes aan private partijen sinds mei 2017 staan niet in de figuur.

Doordat Griekenland is geslaagd voor de vierde beoordeling, verlaat het land op 20 augustus haar derde steunprogramma. De grote vraag is nu of dat het land op eigen benen kan staan.

In de Q&A Is the Greek debt saga finally over? geven we antwoord op deze vraag. Dit doen we door onder andere te kijken naar het huishoudboekje van de Griekse overheid (figuur 3) en naar de vooruitzichten voor de economie (figuur 4).

In het kort stellen we dat Griekenland op de korte vermoedelijk niet in de betalingsproblemen komt. Door de nog altijd enorm hoge overheidsschuld blijft Griekenland echter nog lang afhankelijk van de barmhartigheid van eurozone partners en de markten.

Figuur 3: Griekse begrotingsbalans is sterk verbeterd
Figuur 3: Griekse begrotingsbalans is sterk verbeterdBron: Macrobond
Figuur 4: Griekenland verlaat recessie, maar vooruitzichten blijven matig
Figuur 4: Griekenland verlaat recessie, maar vooruitzichten blijven matigBron: Macrobond, EC, IMF, Rabobank, Nigem
Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven