RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse economie blijft groeien; aantal banen stijgt weer flink

Economisch commentaar

Delen:
  • De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor
  • De groei is breed gedragen, met een sterke toename van de huishoudconsumptie en de export
  • Werkgelegenheid stijgt wederom sterk met 48.000 personen
  • Nederland scoort dit kwartaal onder het gemiddelde van de eurozone, dat een gemiddelde groei kende van 0,6 procent in het derde kwartaal

Volgens de eerste raming van het CBS is het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent toegenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het cijfer ligt rond onze verwachtingen. De arbeidsmarkt blijft in hoog tempo banen produceren: de werkgelegenheid nam in het derde kwartaal met 48.000 mensen toe. Er zijn nu 209.000 mensen meer aan het werk dan een jaar geleden.

Met een bbp-groei van 0,4 procent presteert Nederland dit kwartaal onder het gemiddelde van de eurozone, waar de economie met 0,6 procent groeide. Mede door de uitzonderlijk hoge Nederlandse bbp-groei in het tweede kwartaal zal de economische groei in 2017 als geheel naar verwachting toch boven de 3 procent uitkomen. Dit is de hoogste groei in tien jaar tijd, waarmee Nederland dit jaar in de kopgroep van Europa zit.

Consumenten geven meer uit en uitvoer trekt verder aan

Figuur 1: Kwartaalgroei van bestedingscomponenten Nederlandse economie
Figuur 1: Kwartaalgroei van bestedingscomponenten Nederlandse economieBron: CBS

De groei in het derde kwartaal is breed gedragen (figuur 1). De consumptie van huishoudens groeide sterk, wat logisch is gezien de sterk toegenomen werkgelegenheid en het hoge consumentenvertrouwen. Ook de exportsector blijft goed presteren, in lijn met de positieve economische cijfers van de rest van de eurozone. De bedrijfsinvesteringen groeiden ook verder, terwijl de verandering van de voorraadvorming juist negatief bijdroeg aan de economische groei.

Vanuit de bedrijfstakken bezien droeg de zakelijke dienstverlening het meest bij aan de economische groei. Deze sector groeide in het derde kwartaal met 1,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Deze stevige groei is in lijn met de kwartaalgroei van deze sector sinds 2013. Andere sectoren die in het derde kwartaal groeiden, waren de handel, vervoer en horecasector en de maakindustrie. De bouwnijverheid daarentegen is na een flinke groei in het tweede kwartaal in het derde kwartaal met 0,5 procent gekrompen.

Werkgelegenheid weer flink toegenomen

Figuur 2: Het aantal werkzame personen nam in het derde kwartaal met 48.000 toe
Figuur 2: Het aantal werkzame personen nam in het derde kwartaal met 48.000 toeBron: CBS

De werkgelegenheid is sinds het tweede kwartaal van 2014 elk kwartaal toegenomen. In het derde kwartaal van 2017 is het aantal werkzame personen met 48.000 gestegen. Met name het aantal werknemers nam toe (45.000), maar ook het aantal zelfstandigen steeg dit kwartaal (3.000). Circa 21.000 werknemers gingen via de uitzendbranche aan het werk. Daarnaast nam in de sector handel, vervoer en horeca de werkgelegenheid in het derde kwartaal flink toe (figuur 2).

Economie eurozone groeit met 0,6 procent in derde kwartaal

Figuur 3: Sterke groei in eurozone in derde kwartaal
Figuur 3: Sterke groei in eurozone in derde kwartaalBron: Eurostat

De Nederlandse economie groeide iets minder hard dan de economie van de gehele eurozone (figuur 3). De economie in de eurozone groeide met 0,6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Na het uitermate sterke tweede kwartaal moet de Nederlandse economie de meeste andere lidstaten voor laten gaan. Enkel Belgiƫ deed het slechter, terwijl met name Duitsland positief verraste met een groei van 0,8 procent. Het succesverhaal van de Spaanse economie houdt ondertussen aan en ook de Italiaanse economie lijkt steeds meer aansluiting te vinden bij de rest van het blok. Al blijft de groei in de derde economie van de eurozone wat achter en is er nog een lange weg van herstel te gaan.

Voor zover nu bekend is, was de binnenlandse vraag in de gehele eurozone een belangrijke groeifactor, gestimuleerd door meer werkgelegenheid en een uitermate positief sentiment. In de meeste landen lijkt de export ook harder te zijn gegroeid dan de import, met Frankrijk als belangrijkste uitzondering.

Vooruitkijkend verwachten wij dat de economische groei in de eurozone als geheel de komende kwartalen op peil blijft.

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Lisette van de Hei
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO

naar boven