RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse economie groeit rustig door; banenmotor draait op volle toeren

Economisch commentaar

Delen:
  • De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor
  • Export en private investeringen dragen de groei, terwijl de consumptie van huishoudens onverwacht is gedaald
  • Werkgelegenheid stijgt wederom sterk met 54.000 personen
  • De Nederlandse economie scoort gemiddeld ten opzichte van de eurozone, dat een gemiddelde groei kende van 0,5% in 2017K1

Volgens de eerste raming van het CBS is het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% toegenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het cijfer is wat lager dan wij hadden verwacht. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn juist erg positief: de werkgelegenheid groeide in het eerste kwartaal sterk en er zijn nu 183.000 meer mensen aan het werk dan een jaar geleden.

Met een bbp-groei van 0,4% presteert Nederland iets onder het gemiddelde van de eurozone, waar het bbp met 0,5% toenam in het eerste kwartaal van 2017. Toch verwachten wij dat Nederland in 2017 als geheel in de kopgroep van Europa zal blijven presteren. 

Bedrijfsinvesteringen groeien hard, consumptie huishoudens stelt teleur

Figuur 1: Export en private investeringen dragen groei in 2017K1
Figuur 1: Export en private investeringen dragen groei in 2017K1Bron: CBS

Aan de bestedingenzijde valt op dat de Nederlandse bbp-groei in het eerste kwartaal volledig werd gedragen door een hoger volume van bedrijfsinvesteringen en export (figuur 1). De exportsector blijft goed presteren ondanks de internationale onzekerheden, wat ook in lijn is met positieve economische cijfers in rest van de eurozone. Na twee kwartalen van daling steeg het volume van de bedrijfsinvesteringen weer sterk, met een kwartaal-op-kwartaalgroei (k-o-k) van 7,2%. Ook de woninginvesteringen groeide sterk in het eerste kwartaal, wat in lijn is met het herstel op de woningmarkt. De grote teleurstelling in het eerste kwartaal is de consumptie van huishoudens, dat tegen de verwachting in licht daalde. Het besteedbaar inkomen van huishoudens is juist sterk gestegen door hogere lonen en vooral door een sterke werkgelegenheidsstijging. Ook is het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau in zestien jaar tijd. Wij verwachten daarom dat de daling van de consumptie tijdelijk van aard is.

Gaswinning daalt sterk

Kijken we naar de productiezijde van de economie, dan valt vooral de sterke productiedaling van de sector delfstoffenwinning op met 19,2%. De lagere gasproductie droeg sterk negatief bij aan de bbp-groei. Het is niet helemaal duidelijk wat de reden is voor deze daling, hoewel gezegd moet worden dat de productie van de sector delfstoffenwinning zich altijd erg volatiel beweegt. Mogelijk speelt de daling van het gasplafond een rol bij de sterke daling van de delfstoffenwinning. Ook was in de eerste maanden van 2017 wel wat warmer dan normaal, waardoor het gasverbruik wellicht wat lager lag. Wellicht verklaart dit ook deels waarom de consumptie van huishoudens dit kwartaal is gedaald. 

Banenmotor draait op volle toeren

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 54.000 meer werkzame personen dan een kwartaal ervoor. Vooral het aantal werknemers steeg, hoewel het aantal zelfstandigen ook licht toenam. De toename van de werkgelegenheid vond voornamelijk plaats in de commerciƫle dienstensector, waarbinnen in de uitzendsector de meeste banen zijn gecreƫerd (figuur 2). Ook in de sector handel, vervoer en horeca nam het aantal werkzame personen sterk toe.

Figuur 2: aantal werkzame personen stijgt sterk in 2017K1
 Figuur 2: aantal werkzame personen stijgt sterk in 2017K1Bron: CBS

De kracht van de arbeidsmarktherstel is opvallend. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 is de werkgelegenheid met 183.000 personen toegenomen. De toename van de werkgelegenheid is in lijn met het algehele economische herstel en de sterke daling van de werkloosheid. Ook zorgt het voor een hoger besteedbaar inkomen van huishoudens, waardoor wij vertrouwen hebben dat de consumptie van huishoudens in de komende kwartalen zal aantrekken.

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven