RaboResearch - Economisch Onderzoek

Eurozone groeit met 0,5%, Portugal en Spanje trekken de kar

Economisch commentaar

Delen:
  • Eurozone economie groeit met 0,5%
  • Portugal en Spanje trekken de kar, Italië en Griekenland sluiten de rij
  • Investeringen en export leverden vermoedelijk een belangrijk groeibijdrage
  • Groei blijft de komende kwartalen robuust

In het eerste kwartaal van 2017 groeide de economie van de eurozone met 0,5% ten opzichte van het laatste kwartaal in 2016 (figuur 1). De Nederlandse economie bevond zich met een groei van 0,4% in de middenmoot

Figuur 1: Nederlandse economie in middenmoot eurozone
Figuur 1: Nederlandse economie in middenmoot eurozoneBron: Macrobond, Rabobank

In het eerste kwartaal van 2017 trokken Portugal en Spanje opnieuw de kar met respectievelijk 1% en 0,8% groei. Griekenland en Italië sloten het rijtje met respectievelijk een krimp van 0,1% en een groei van 0,2%. In Griekenland was vermoedelijk een belangrijke rol weggelegd voor de aanhoudende onzekerheid over de broodnodige uitbetaling van een volgende som geld door Europa in het kader van het derde steunprogramma. In Italië drukken de zwakke staat van de bankensector, politieke instabiliteit en beleidsonzekerheid vermoedelijk een negatieve stempel op het herstel. Hoe het ook zij, het verschil in herstel tussen voormalig crisislanden Portugal en Spanje enerzijds en Italië en Griekenland anderzijds tekent zich steeds sterker af.

Investeringen en export leveren belangrijk groeibijdrage

Figuur 2: Producenten- en consumentenvertrouwen verbetert
Figuur 2: Producenten- en consumentenvertrouwen verbetertBron: Economisch Sentiment Indicator van de Europese Commissie

De componenten van de economische groei zijn nog niet in alle landen bekend, maar enkele rode draden zijn al wel zichtbaar. Zo is er sprake van verbeterd consumentenvertrouwen, maar lijkt de consumptiegroei desondanks geremd te worden door het relatief zachte winterweer en hogere inflatie. De milde winter zorgde tegelijkertijd in een aantal landen wel voor aantrekkende investeringsgroei. Ook verbeterd producentenvertrouwen (figuur 2) en sterke exportgroei, behalve in Frankrijk en Italië, droegen vermoedelijk bij aan investeringsgroei. 

Robuuste groei op de korte termijn, maar zorgen op de lange termijn

Vooruitkijkend verwachten wij dat de economie van de eurozone ook in de resterende kwartalen een robuuste groei van rond de 0,4% - 0,5% zal laten zien. Producenten en consumenten lijken zich nauwelijks van hun stuk te laten brengen door onzekerheden gerelateerd aan de politiek en Brexit. Voor het jaar 2017 als geheel tikt de economische groei vermoedelijk net niet de 2% aan. Cyclisch doet de eurozone het dus best wel aardig. Wel merken we op dat de huidige groei onvoldoende is om lonen sterk te laten stijgen en de enorme schuldenberg af te bouwen. Zeker in het licht van de verwachte matiging van het extreem ruime monetaire beleid van de ECB in de loop van volgend jaar, baart dit zorgen voor de middellange termijn.

Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven