RaboResearch - Economisch Onderzoek

Horeca en detailhandel profiteren van hoogste consumptiegroei sinds crisis

Economisch commentaar

Delen:
  • In 2017 zal de economische groei naar verwachting hoger zijn dan in 2016
  • Dit komt vooral door een hoge consumptiegroei
  • Met name de detailhandel en de horeca zullen profiteren van deze consumptiegroei

Vooral consumptie groeit flink in 2017

We verwachten dat de Nederlandse economie in 2017 nog iets harder zal groeien dan in het afgelopen jaar. In 2016 groeide de economie met 2,1 procent; voor 2017 verwachten we een groei van 2,3 procent (tabel 1). Dit is de hoogste groei sinds 2007, wat vooral is te danken aan een hoge consumptiegroei in 2017 (figuur 1). Naar verwachting hebben we dit jaar meer te besteden doordat veel mensen een nieuwe baan vinden en de lonen gemiddeld harder groeien dan de inflatie. Ook staat het consumentenvertrouwen momenteel op het hoogste niveau sinds de crisis, waardoor huishoudens dat extra inkomen naar verwachting ook gaan uitgeven. Voor een uitgebreide toelichting op onze prognoses, zie ons meest recente Economisch Kwartaalbericht, dat op donderdag 9 maart is verschenen. 

Tabel 1: Kerngegevens Nederland
Tabel 1: Kerngegevens NederlandBron: Rabobank
Figuur 1: Naar verwachting in 2017 hoogste consumptiegroei sinds de crisis
Figuur 1: Naar verwachting in 2017 hoogste consumptiegroei sinds de crisisBron: CBS, Rabobank

En hiervan profiteren de horeca en de online detailhandel

De consumptie in Nederland is nu drie jaar op een rij toegenomen. Dit is voor veel bedrijven positief. De bedrijfstakken die het meest afhankelijk zijn van consumptie door huishoudens zijn de detailhandel en de horeca (Rabobank, 2016).

De omzet van de horeca volgt duidelijk de conjunctuur van de economie (figuur 2). De horecasector is namelijk erg afhankelijk van het besteedbaar inkomen van mensen en het consumentenvertrouwen. Wanneer mensen meer te besteden hebben, gaan zij vaker uit eten of ergens wat drinken. Hebben zij minder te besteden, dan bezuinigen ze vaak als eerst op horeca-uitgaven. Zowel de omzet uit logiesverstrekking als de omzet uit eet- en drinkgelegenheden is sinds 2013 gestegen. We verwachten dat deze groei zal doorzetten door de hogere consumptiegroei dit jaar.

Figuur 2: De omzet van de horeca is erg conjunctuurgevoelig
Figuur 2: De omzet van de horeca is erg conjunctuurgevoeligBron: CBS
Figuur 3: Voornamelijk de online detailhandel groeit
Figuur 3: Voornamelijk de online detailhandel groeitBron: CBS. Toelichting: Het betreffen indexcijfers van het 3-maandsgemiddelde (niet-seizoensgecorrigeerd), waarbij maart 2014 = 100. CBS is in maart 2014 begonnen met de registratie van de omzet van de detailhandel via internet; eerdere data is hierdoor niet beschikbaar.

Ook de omzet van de detailhandel is sinds 2014 na een aantal sombere jaren weer aan het toenemen. De hoge verwachte consumptiegroei in 2017 zal ervoor zorgen dat deze omzetgroei doorzet. Dat wil niet zeggen dat het ook drukker wordt in de winkelstraat: de omzetgroei zat de laatste jaren voornamelijk in de online verkopen (figuur 3). Hiertoe behoort de omzet van pure webwinkels en de online omzet van bedrijven die naast een fysieke winkel een webwinkel hebben. In zowel de online omzet als de totale omzet van de detailhandel is een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar. Beiden veren in de laatste maanden van het jaar op. Het is duidelijk dat de decemberaankopen voor de webwinkels voor de hoogste omzetgroei zorgen.

Naast de horeca en de detailhandel kunnen ook andere bedrijfstakken profiteren van de consumptiegroei. De transportbranche heeft er bijvoorbeeld baat bij als zij meer gaat transporteren doordat detailhandels meer inkopen of meer online bestellingen bij klanten moeten leveren. 

Delen:
Auteur(s)
Lisette van de Hei
RaboResearch Nederland Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven