RaboResearch - Economisch Onderzoek

Griekenland krijgt geld, maar nog geen schuldverlichting

Economisch commentaar

Delen:
  • Griekenland krijgt 8,6 miljard euro van Europa
  • Betalingsproblemen op de korte termijn zijn hierdoor van de baan
  • Europa wil de Griekse schuld pas na afloop van het huidige steunprogramma verlichten
  • Vooralsnog blijft de houdbaarheid van de Griekse overheidsschuld twijfelachtig

Griekenland kan in de komende weken rekenen op 8,6 miljard euro aan nieuw steungeld van Europa. Donderdag 15 juni concludeerde de eurogroep dat Griekenland met voldoende bezuinigings- en hervormingsmaatregelen heeft ingestemd. De maatregelen moeten zorgen voor een primair overschot van 3,5 procent van 2018 tot en met 2022. Maatregelen waar Griekenland zich nu aan heeft gecommitteerd zijn onder andere extra bezuinigingen op pensioenen, het verlagen van de belastingvrije inkomensvoet, de aanpak van probleemkredieten en hervormingen op de arbeidsmarkt.  De nieuwe som geld die Athene krijgt is voldoende om in juli de ECB en private investeerders de nodige 6 miljard euro te betalen. Een escalatie van de schuldencrisis op korte termijn is daarmee voorkomen.

Voor de midden- tot lange termijn blijft schuldhoudbaarheid echter hoog op de agenda staan. Recent beargumenteerden wij dat de Griekse overheidsschuld niet houdbaar is. De eurogroep benadrukte in haar persverklaring dat ze echter pas aan het eind van het programma (augustus 2018) zal bepalen of en zo ja welke maatregelen ze zal treffen om de Griekse schuldenlast te verlichten. Deze maatregelen zijn conditioneel op een succesvolle afronding van het programma en op de noodzaak om schuldhoudbaarheid te garanderen. Uitgangspunt is daarbij dat de bruto financieringslasten ten opzichte van het bbp niet hoger mogen zijn dan 15 procent op de middellange termijn en 20 procent op de lange termijn.  Nominale schuldafschrijving is volgens de eurogroep geen optie, onder andere het verlengen van looptijden en uitstellen van rentebetalingen zijn dat wel. Hoewel het bemoedigend is dat de eurogroep onderstreepte dat ze bereid is om de schuld te verlichten, bieden de huidige afspraken en mate van details ons onvoldoende houvast om te beargumenteren dat de houdbaarheid van de Griekse overheidsschuld is gegarandeerd.

Het IMF trok dezelfde conclusie. Ze verwelkomde de afspraken van de eurogroep, maar gaf wederom aan pas met geld over de brug te komen als Griekenland slaagt voor de houdbaarheidsanalyse van het fonds. Wel kwam IMF directeur Lagarde  naar buiten met een verklaring waarin staat dat ze het bestuur zal voorstellen om een ‘agreement in principle’ aan te gaan, wat zoveel betekent als dat het IMF de intentie heeft om bij te dragen aan het steunpakket op het moment dat er een akkoord is tussen Griekenland en zijn crediteuren over voldoende schuldverlichting. Deze verklaring was voor Duitsland en Nederland weer voldoende om het thuisfront te laten zien dat het IMF nog altijd deelneemt aan het reddingsplan. Een ‘harde’ eis, zoals ze zelf zeggen.

Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven