RaboResearch - Economisch Onderzoek

President Trump: verwachtingen en realiteit

Column

Delen:

Vandaag, 20 januari, wordt Donald J. Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten. Nu de Republikeinen niet alleen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, maar ook het Witte Huis in handen hebben, komt er een einde aan de zes jaar durende patstelling tussen Republikeinen en Democraten. Net als in de eerste twee jaren van het presidentschap van Obama –toen de Democraten het Congres in handen hadden– kan er nu daadkrachtig economisch beleid worden gevoerd. Maar waar zal deze daadkracht toe leiden?

Bouwplannen

De nieuwe president heeft ambitieuze plannen (1.000 miljard dollar als het aan hem ligt) om de infrastructuur te verbeteren. Iedereen die de Verenigde Staten wel eens heeft bezocht, kent zijn eigen voorbeelden van slecht onderhouden wegen, bruggen, tunnels en vliegvelden. De plannen van president Trump om meer te investeren in de infrastructuur zijn gunstig voor de economische groei, maar het zal enige tijd kosten voordat de effecten zichtbaar zijn. Allereerst kost het tijd om de investeringsplannen te implementeren. Vervolgens kan het nog even duren voordat de investeringen leiden tot hogere economische groei. Hiervan hebben we onlangs nog een voorbeeld gezien. Wat in alle hectiek van de afgelopen maanden namelijk vergeten lijkt, is dat het Congres –in een zeldzaam moment van eensgezindheid– eind 2015 een programma voor investeringen in snelwegen van 305 miljard dollar heeft goedgekeurd. Tot op heden heeft dit investeringsprogramma echter nog geen merkbare effecten gehad op de economische groei.

Lagere belastingen

Ook de Republikeinse plannen voor belastingverlagingen kunnen leiden tot hogere economische groei. Maar de daling in de belastinginkomsten van de overheid zal het begrotingstekort doen oplopen en tot een hogere overheidsschuld leiden. Daarmee komt de houdbaarheid van de overheidsschuld op de lange termijn onder druk te staan. Bovendien lijken de belastingplannen vooral in het voordeel van bedrijven en hogere inkomens uit te pakken. Hierdoor neemt de inkomensongelijkheid verder toe. En had Trump zijn presidentschap niet te danken aan ‘working class Americans’ die hun inkomensontwikkeling al jaren hebben zien stagneren?

Een beter ondernemersklimaat?

Met een zakenman als president zou je verwachten dat het gemakkelijker wordt om te ondernemen. Ook hierdoor kan de economische groei toenemen. Trumps plannen om de regelgeving voor bedrijven te verminderen, kunnen bijdragen aan een verbetering van het ondernemersklimaat. Vooral in het midden- en kleinbedrijf is de toegenomen regelgeving de afgelopen jaren een belangrijk obstakel geworden. Daarentegen kan de bemoeienis van president Trump met de investeringsplannen van individuele bedrijven het ondernemersklimaat ook verslechteren. Al voor zijn inauguratie heeft hij via zijn twitter-account druk uitgeoefend op verschillende bedrijven om niet in het buitenland maar in Amerika te investeren. Als weloverwogen langetermijnbeslissingen tot politieke tegenmaatregelen kunnen leiden, is dat niet bevorderlijk voor het ondernemersklimaat.

Einde aan vrijhandel

De afgelopen decennia heeft het Congres veel bevoegdheden over het handelsbeleid gedelegeerd aan de president. Trump kan dus vanaf zijn eerste werkdag protectionistische maatregelen nemen. Op dit moment neemt Trump vooral Mexico en China op de korrel, maar als hij daarmee succes heeft kan hij zich ook op Europa gaan richten. Duitse autofabrikanten hebben al een waarschuwingsschot gekregen. Als landen die door Trump onder vuur worden genomen besluiten om terug te slaan, kan dat in het ergste geval tot een handelsoorlog leiden. Aan het handelsbeleid van Trump kleven daarom flinke neerwaartse risico’s voor de economische groei, zowel in de VS als in de rest van de wereld.

Delen:
Auteur(s)
Philip Marey
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
030 71 21437

naar boven