RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Nederland: meer banen en nog duurdere huizen

Conjunctuurbeeld

Delen:
  • De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 0,4 procent
  • Tegelijkertijd waren er 48.000 meer mensen met een betaalde baan
  • Het aantal Nederlanders dat de zoektocht naar een baan had opgegeven, daalt
  • De vraag naar koophuizen is groot, wat tot veel verkopen leidt
  • Maar ook zorgt voor fors stijgende prijzen
Tabel 1: Kerngegevens Nederlandse economie
Tabel 1: Kerngegevens Nederlandse economieBron: Rabobank

De Nederlandse economie herstelt zich nog altijd sterk, en was volgens de eerste schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het derde kwartaal van dit jaar 0,4 procent groter dan het kwartaal ervoor. Voor heel 2017 verwachten we een groei van 3,3 procent, die breed wordt gedragen. Voor volgend jaar voorzien we een groei van 2,4 procent (zie tabel 1) waarmee de productiecapaciteit van Nederland medio 2018 weer volledig wordt benut. Het economische herstel is ook te merken op de arbeidsmarkt, waar het aantal banen hard groeit. De stijgende werkgelegenheid zorgt er in combinatie met een hoog vertrouwen onder consumenten bovendien voor dat Nederlanders weer graag huizen kopen en daar steeds hogere prijzen voor over hebben.

Herstel goed te merken op de arbeidsmarkt

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) groeide in het derde kwartaal met 0,4 procent. Net als in eerdere kwartalen droeg de export hier sterk aan bij, wat goed aansluit bij de positieve cijfers in de rest van de eurozone. Het optimisme onder Nederlandse consumenten en producenten is eveneens gunstig gebleken voor het bbp, doordat huishoudens meer hebben geconsumeerd en bedrijven in het derde kwartaal vaker hebben geïnvesteerd. Daarnaast steeg de Nederlandse PMI, de inkoopmanagersindex van de maakindustrie, naar het hoogste niveau ooit met 62,1 (de grens tussen optimisme en pessimisme is 50). Dit signaleert gunstige tijden voor producenten, die aangeven opvallend veel nieuwe orders te hebben gekregen, onder meer uit het buitenland. Het gaat ook de arbeidsmarkt voor de wind, met al een aantal kwartalen achtereen een sterke groei van de werkgelegenheid. Juli, augustus en september vormden hierop geen uitzondering, want in die drie maanden kreeg de groep werkende Nederlanders versterking van 48.000 mensen.

De commerciële dienstverlening, een sector waar ook uitzendbureaus onder vallen, was verantwoordelijk voor bijna de helft van die extra werkgelegenheid. Gunstig is ook dat het aantal ontmoedigde Nederlanders afneemt. Deze groep mensen die aan de slag zou kunnen maar de zoektocht naar een nieuwe baan heeft gestaakt, bestond in het derde kwartaal uit 83.000 mensen, vergeleken met 131.000 aan het eind van 2015 (zie figuur 2). De sterke werkgelegenheidsgroei zorgt ervoor dat de werkloosheid vlot afneemt. In oktober had 4,5 procent van de beroepsbevolking geen werk, waarmee het begin van 2014 –toen dat nog 7,9 procent was– alweer ver in het verleden lijkt.

Figuur 1: Hogere export en meer consumentenuitgaven
Figuur 1: Hogere export en meer consumentenuitgavenBron: CBS
Figuur 2: Hoop keert terug op de arbeidsmarkt
Figuur 2: Hoop keert terug op de arbeidsmarktBron: CBS

Waardoor de vraag naar huizen groot is

Doordat steeds meer Nederlanders een baan hebben en het vertrouwen van consumenten in de economie en hun financiën al tijden zeer hoog is, blijft de vraag naar koopwoningen groot. In het derde kwartaal van dit jaar wisselden dan ook ruim 61.000 huizen van eigenaar, meer dan in elk vorig kwartaal in Nederland. Toch deelt niet iedereen mee in die recordcijfers: in het derde kwartaal kochten Nederlanders jonger dan 35 jaar juist minder huizen dan een jaar eerder (zie figuur 3). Het dalende aanbod huizen en de stijgende prijzen lijken voor koopstarters en jonge doorstromers dus steeds vaker belemmeringen op te leveren. Omdat zij nog wel de talrijkste groep kopers zijn, verwachten we dat het aantal huizenverkopen in 2018 licht zal afnemen tot 225.000, vergeleken met 240.000 verkopen voor dit jaar.

We verwachten daarentegen dat het aandeel oudere huizenkopers zal blijven groeien, omdat deze groep vaker meer eigen middelen heeft of, nu de huizenprijzen al langere tijd herstellen, weer overwaarde hebben in hun oude huis die ze kunnen inzetten voor de koop van een nieuwe woning. En die prijzen herstellen heel snel. Gemiddeld betaalden kopers 7,5 procent meer in het derde kwartaal dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In de eerste maand van het jongste kwartaal, oktober, was die stijging zelfs 8,2 procent. Het toont goed aan hoe hoog de vraag is naar huizen en hoe schaars deze op sommige plekken zijn, vooral in populaire gebieden als de Randstad. Daarom verwachten we dat de huizenprijzen ook in 2018 verder zullen stijgen.

Figuur 3: Jonge kopers haken af
Figuur 3: Jonge kopers haken afBron: CBS
Figuur 4: Bijna weer terug op de piek
Figuur 4: Bijna weer terug op de piekBron: CBS

 

 

Delen:
Auteur(s)
Nic Vrieselaar
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 2216 2257

naar boven