RaboResearch - Economisch Onderzoek

Stop met hopen op morgen

Column

Delen:

Als u de afgelopen jaren ons Economisch Kwartaalbericht met enige regelmaat heeft gelezen, dan bent u geregeld zinnen tegengekomen als ‘de neerwaartse risico’s zijn groter dan de opwaartse’ of ‘de kans bestaat dat de groei ook komend jaar lager uitvalt’. En niet voor niets. Ook in het bijgaande Economisch Kwartaalbericht berichten wij u dat de wereldeconomie er maar niet de precrisis-vaart in krijgt. Ik ben daar een beetje klaar mee. Laten we stoppen met hopen op morgen. Het is zoals het is.

Zowel de mondiale als de Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar minder hard dan we u een kwartaal geleden hebben gemeld. Brexit, tegenvallende groei in verschillende landen en geopolitieke onrust zijn hiervan de oorzaken. En in de analyses van de eurozone, het VK, China en Japan reppen we van neerwaartse bijstellingen of onzekerheid. Ook de financiële markten zijn niet echt optimistisch over een snel groeiherstel, gezien de naar verwachting nog geruime tijd lage kapitaalmarktrentes. En daarbij zien we deze keer ook niet zo veel beleidsmakers die op staan om hier de komende tijd een ommekeer in aan te brengen. Die zijn meestal veel te druk met binnenlandse beslommeringen, zoals verkiezingen.

Vooral in de meest welvarende landen komt de economische groei, en in sommige gevallen de omvang van de economie, maar niet op het niveau van voor 2008. Maar waarom zou dat ook moeten? Oké, het is eigenlijk de veronderstelling die in veel macromodellen zit ingebakken, zo ook de onze. We hebben het dan over structurele groei, in de meeste gevallen gebaseerd op de structurele groei uit het verleden. Maar dit wil helemaal niet zeggen dat die structurele groei klopt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, zal ik maar zeggen. Problemen met de vraagkant van de economie kunnen voor lagere groei zorgen, evenals een structureel lagere groei van de productiviteit. Zaken die niet in de standaard-macromodellen zitten.

En dan blijven we toch maar roepen dat de groei tegenvalt. Mijn overtuiging is steeds meer dat dit het is. Gewoon: lagere groei. En is dat erg? Voor sommigen wel, zoals de 10 procent van de beroepsbevolking die in de eurozone nog werkloos is. Maar dan moet de oplossing niet zijn om te hopen op hogere groei. We kunnen nu ook dat probleem aanpassen.

Dus laten we er nu eens vanuit gaan dat die economische groei niet aantrekt, om wat voor een reden dan ook. Dan kunnen wij wat vaker schrijven dat er vooral opwaartse risico’s zijn. En dan snappen we wellicht ook dat hopen op groei niets anders is dan de oplossing voor de problemen van vandaag uitstellen naar morgen.

Delen:
Auteur(s)
Hans Stegeman
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO

naar boven