RaboResearch - Economisch Onderzoek

De woningmarkt zit flink in de lift

Economisch commentaar

Delen:
  • Vertrouwen in de koopwoningmarkt bereikt opnieuw recordhoogte
  • Aantal verkopen steeg in augustus 25,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar
  • Gemiddelde verkooptijd daalt naar negentig dagen
  • Huizenprijzen stegen in augustus met 6 procent ten opzichte van augustus 2015

De cijfers over het aantal woningverkopen en de huizenprijzen in augustus 2016 zijn positief. Het aantal woningverkopen steeg naar 19.975. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) steeg in augustus naar 94,1. In ons Kwartaalbericht Woningmarkt geven wij onze verwachtingen voor 2016: de krapper wordende markt, het achterblijvende nieuwbouwaanbod en de verbeterde betaalbaarheid van koopwoningen zorgen ervoor dat het aantal transacties en de woningprijs ook de komende kwartalen zullen blijven stijgen.

Vertrouwen blijft op recordhoogte

De Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis meet het vertrouwen in de koopwoningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator steeg de eerste twee kwartalen van 2016 verder tot 121 in augustus, een recordhoogte (zie figuur 1).

Figuur 1: Vertrouwen in de koopwoningmarkt blijft steken op recordhoogte
Figuur 1: Vertrouwen in de koopwoningmarkt blijft steken op recordhoogteBron: VEH/OTB en CBS, bewerking Rabobank

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt is sterker toegenomen in vergelijking met de sub-indicator koopbereidheid van het consumentenvertrouwen (CBS). In juli en augustus nam het vertrouwen van consumenten in de koopwoningmarkt toe. De koopbereidheid nam in dezelfde periode af, maar steeg in september naar 102 (figuur 1). Mogelijk hangt de afname in juli en augustus samen met de uitslag van het Brexit-referendum. Een groeivertraging door Brexit kan de bereidheid om grote aankopen te doen verminderen (zie ons meest recente Kwartaalbericht Woningmarkt).

Aantal verkopen stijgt verder in augustus...

Figuur 2: Aantal verkopen stijgt in augustus
Figuur 2: Aantal verkopen stijgt in augustusBron: CBS, bewerking Rabobank

In augustus 2016 wisselden 19.975 woningen van eigenaar. Dit is 25,9 procent meer verkopen dan in augustus vorig jaar. Dat is een iets grotere stijging dan dat we in de afgelopen drie maanden zagen. Het aantal transacties over de afgelopen drie maanden bedroeg 57.560. Dit is een toename van 18,5 procent. Het totale aantal woningverkopen over de afgelopen twaalf maanden bedroeg 202 duizend. Voor 2016 verwachtten wij tussen de 200 en 220 verkochte woningen (zie figuur 2).

…daardoor neemt de gemiddelde verkooptijd af

Figuur 3: Gemiddelde verkooptijd neemt sterk af
Figuur 3: Gemiddelde verkooptijd neemt sterk afBron: NVM, bewerking Rabobank

Doordat er meer wordt verkocht dan er aan nieuw aanbod bijkomt, neemt de voorraad te koop staande woningen steeds verder af. In het eerste kwartaal van dit jaar hadden kopers nog gemiddeld tien woningen om uit te kiezen. In het tweede kwartaal is dit gedaald naar gemiddeld acht woningen. Verder nam de gemiddelde verkooptijd bij NVM-makelaars in het tweede kwartaal van 2016 verder af van 108 naar 90 dagen (zie figuur 3). Koopovereenkomsten bij NVM-Makelaars worden gemiddeld twee maanden eerder geregistreerd dan de feitelijke overdrachten bij het Kadaster.

Huizenprijzen stijgen, minder huishoudens staan onder water

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) steeg in augustus naar 94,1. Dit is 6 procent hoger dan in augustus vorig jaar (figuur 4). De gemiddelde PBK over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 91,2; voor 2016 verwachtten wij een prijsstijging van 5 procent. Een verklaring voor de stijgende huizenprijzen zijn de dalende rente, het hoge vertrouwen in de koopwoningmarkt en de toenemende krapte doordat de vraag naar koopwoningen toeneemt.  

Door het herstel op de woningmarkt komen steeds meer huishoudens boven water (figuur 5). In 2014 stond nog 28 procent van alle eigenaar-bewoners met een hypotheek onder water. Begin 2017 is dit aandeel gedaald naar 14 procent. Wij verwachten dat het aantal huishoudens onder water verder gaat dalen naar onder de 5 procent in 2021. Reden hiervoor zijn de stijgende huizenprijzen en (extra) aflossingen op de hypotheek.

Figuur 4: Huizenprijzen stijgen in augustus
Figuur 4: Huizenprijzen stijgen in augustusBron: CBS, bewerking Rabobank
Figuur 5: Steeds minder huishoudens onder water
Figuur 5: Steeds minder huishoudens onder water Bron: WoON2015, bewerking Rabobank
Delen:
Auteur(s)
Lisa Hoving
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864
Paul de Vries
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven