RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederland: binnenlandse economie laat krachtig herstel zien

Economisch commentaar

Delen:
  • De werkloosheid daalt in een versneld tempo
  • Vooral werkloze 45-plussers vinden weer een baan
  • De consumentenbestedingen lopen op, in lijn met de gestegen inkomens van huishoudens
  • Consumentenvertrouwen staat nu op hoogste niveau sinds 2007

De positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie houdt aan. De arbeidsmarkt herstelt sneller dan verwacht. De werkloosheid nam in de afgelopen maanden vooral af bij 45-plussers. Ook geven huishoudens, in lijn met de relatief sterke groei van hun besteedbare inkomen, weer meer uit aan goederen en diensten. Daarnaast is het consumentenvertrouwen in de afgelopen maanden sterk toegenomen, ondanks de uitslag van het Brexit-referendum en de internationale onzekerheden. De bereidheid van consumenten om grote aankopen te doen is zelfs sinds 2001 niet zo groot geweest.

Daling werkloosheid zet door

De werkloosheid kwam in september uit op 5,7 procent (figuur 1). Sinds de piek van de werkloosheid begin 2014 is de werkloosheid gedaald met 2,2 procentpunt. In de afgelopen maanden daalde de werkloosheid zelfs in een versneld tempo. Bemoedigend is de afname van de werkloosheid in de leeftijdsgroep van 45 tot 75 jaar, een groep die harde klappen heeft gekregen na de crisis: ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep (figuur 2). In september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200 duizend uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250 duizend 45-plussers werkloos.

Toch is het herstel nog fragiel: vooral de groep langdurig werklozen, waarin 45-plussers disproportioneel vertegenwoordigd zijn, is nog steeds groot. En hoewel de huidige daling van de werkloosheid sterker is dan wij eerder dachten, gaan wij er vanuit dat de werkloosheid de komende tijd in een stuk langzamer tempo zal afnemen. Wij verwachten dat met het huidige herstel meer mensen zich zullen melden op de arbeidsmarkt, wat het arbeidsaanbod zal doen toenemen.

Figuur 1: Werkloosheid daalt gestaag verder
Figuur 1: Werkloosheid daalt gestaag verderBron: CBS
Figuur 2: Aantal werkloze 45-plussers is de afgelopen maanden sterk gedaald
Figuur 2: Aantal werkloze 45-plussers is de afgelopen maanden sterk gedaaldBron: CBS

Huishoudens geven weer meer uit

Figuur 3: Consumptie vertoont opwaartse trend
Figuur 3: Consumptie vertoont opwaartse trendBron: CBS

Ook het volume van de consumptie van huishoudens heeft de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling laten zien. Hoewel de consumptie in augustus licht daalde ten opzichte van de maand ervoor, is de groei van het driemaands gemiddelde met 0,7% nog steeds sterk positief (figuur 3). Het lijkt erop dat de toename van het besteedbaar inkomen van huishoudens - veroorzaakt door de lage inflatie, de vijf miljard euro aan lastenverlichting dit jaar en de hogere lonen - zich eindelijk vertaalt in hogere consumptieve bestedingen. Waar voorheen het economisch herstel vooral door de export gedragen werd, doen de consumentenbestedingen nu ook volop mee.

Consumentenvertrouwen op hoogste niveau sinds 2007

Figuur 4: Consumentenvertrouwen op hoogste punt in negen jaar
Figuur 4: Consumentenvertrouwen op hoogste punt in negen jaarBron: CBS

Naast de aantrekkende arbeidsmarkt en de gestegen consumptie valt ook het toegenomen consumentenvertrouwen op. Dat vertrouwen ligt inmiddels op het hoogste niveau sinds augustus 2007 (figuur 4). Consumenten zijn weer bereid om duurzame consumptiegoederen te kopen, zoals auto’s en meubelen, en zijn gemiddeld genomen positief over de economische situatie.

Een stijging van het consumentenvertrouwen is vaak een voorloper van een toename van de consumentenbestedingen. Het huidige positieve sentiment duidt dus op verdere consumptiegroei in de komende maanden.

Delen:
Auteur(s)
Rita Bhageloe-Datadin
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864
Jesse Groenewegen
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 3033 6856

naar boven