RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse woningmarkt sterk uit de startblokken in 2016

Economisch commentaar

Delen:
  • Vertrouwen in koopwoningmarkt op nieuw hoogtepunt
  • Aantal verkopen steeg in januari en februari met 27% ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar
  • Het aanbod van koopwoningen daalt langzaam maar zeker
  • Door de minder ruime markt namen de huizenprijzen in januari en februari met 4% toe ten opzichte van 2015

Groei verkopen en huizenprijzen houdt aan, vooruitzichten voor dit jaar gunstig

De cijfers over de woningverkopen en de huizenprijzen in januari en februari van 2016 zijn positief. Zowel het aantal transacties als de prijzen stegen relatief sterk ten opzichte van vorig jaar. In ons recente Kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven wij onze verwachtingen voor 2016: de woningmarkt zal voortbouwen op de gunstige marktomstandigheden. Belangrijke factoren hiervoor zijn onder meer de economische groei (zie ook Nederlandse economie begint 2016 goed), de lage hypotheekrente en het hoge vertrouwen.

Figuur 1: Vertrouwen in koopwoningmarkt bereikt nieuw hoogtepunt
Figuur 1: Vertrouwen in koopwoningmarkt bereikt nieuw hoogtepuntBron: VEH/OTB

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt – gemeten door de Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis - steeg in de eerste twee maanden van 2016 verder naar 115 (figuur 1). Dit is de hoogste waarneming sinds de invoering van de indicator in april 2004. Het vertrouwen steeg vooral doordat een meerderheid van de huishoudens verwacht dat de hypotheekrente in de komende twaalf maanden niet stijgt. Een groei van het vertrouwen wijst op een groei van het aantal transacties in de komende zes tot negen maanden (Boumeester, 2008).

Relatief sterke toename aantal transacties…

Figuur 2: Beste eerste twee maanden sinds de crisis
Figuur 2: Beste eerste twee maanden sinds de crisisBron: Kadaster, Rabobank

Het aantal transacties van bestaande koopwoningen in januari en februari 2016 was in totaal 26.773. Dat is 27% meer dan in de eerste twee maanden van vorig jaar. Deze stijging was iets groter dan wij verwachtten. De toename was zichtbaar in elke provincie, variërend van 21% in Noord-Brabant tot 35% in Utrecht. Het totale aantal verkopen in de afgelopen twaalf maanden bedroeg 184 duizend (figuur 2).

… leidt tot een afname van het aanbod…

Door de toename van het aantal verkopen en een lagere groei van nieuw aanbod neemt het koopaanbod langzaam maar zeker af. In februari stonden 10 duizend woningen minder te koop dan in december (figuur 3). De krapte-indicator van de Nederlandse Vereniging van Makelaars - die het totale beschikbare koopwoningaanbod deelt door het aantal verkopen - geeft echter wel aan dat de markt nog ruimer is dan voor de crisis (figuur 4).

Figuur 3: Aanbod daalt verder
Figuur 3: Aanbod daalt verderBron: Huizenzoeker.nl, bewerking Rabobank
Figuur 4: Koopmarkt is nog relatief ruim
Figuur 4: Koopmarkt is nog relatief ruimBron: NVM, bewerking Rabobank

… en stijgende huizenprijzen

Door de minder ruime markt verbetert de onderhandelingspositie van verkopers en lopen de verkoopprijzen op. Bovendien houdt de stijging van de huizenprijzen aan door verwachtingen van huishoudens. In het vierde kwartaal van vorig jaar verwachtte slechts 1,7% van de woonconsumenten een prijsdaling in de komende twaalf maanden, maar liefst 71,1% verwachtte een stijging (Boumeester en Lamain, 2016). 

Figuur 5: Sterkste jaar-op-jaar prijsstijging sinds 2007
Figuur 5: Sterkste jaar-op-jaar prijsstijging sinds 2007Bron: CBS, bewerking Rabobank

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het Kadaster/CBS steeg in januari en februari 2016 met respectievelijk 0,7 en 0,2% ten opzichte van de voorgaande maanden (seizoensgecorrigeerd). In vergelijking met dezelfde maanden van 2015 bedroeg de stijging 4% (figuur 5). Vanwege een prijsdaling in december 2015 is de toename van het driemaandsgemiddelde gematigd (figuur 5, blauwe staven). Sinds de bodem van juni 2013 zijn de huizenprijzen met 8% gestegen. Wel zijn de huizenprijzen nog 15% lager dan het toppunt van voor de crisis.

Bronnen

Boumeester, H. (2008). Vier jaar eigen huismarktindicator. Tijdschrift voor de volkshuisvesting, 14(5): 50-56.

Boumeester, H. & Lamain, C. (2016). Eigen Huis Marktindicator, 4de kwartaal 2015, TUDelft.

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666
Paul de Vries
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven