RaboResearch - Economisch Onderzoek

Recordaantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars

Economisch commentaar

Delen:
  • NVM-cijfers over het vierde kwartaal van 2015 tonen een verdere groei
  • Het aantal koopovereenkomsten steeg met ruim 15% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014
  • Met een groei van 1,8% op kwartaalbasis en 5% op jaarbasis was ook de huizenprijsontwikkeling relatief sterk
  • De vooruitzichten voor dit jaar zijn positief

Groei koopwoningmarkt houdt aan, vooruitzichten voor dit jaar positief

Figuur 1: Vertrouwen in koopwoningmarkt bereikt nieuw hoogtepunt
TitelBron: VEH/OTB

De nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn positief. Het aantal koopovereenkomsten was het hoogst sinds de meting hiervan en de mediane huizenprijs nam ook verder toe. In ons Kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven wij onze verwachting voor 2016: de woningmarkt zal het hogere niveau van de verkopen van 2015 vasthouden. Belangrijke factoren hiervoor zijn het economische herstel, de lage hypotheekrente en het hoge vertrouwen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt steeg in december 2015 met één punt naar de waarde van 112, een nieuw hoogtepunt (figuur 1).

Verdere stijging koopovereenkomsten in vierde kwartaal…

Figuur 2: Hoogste aantal koopovereenkomsten ooit in één kwartaal
Figuur 2: Hoogste aantal koopovereenkomsten ooit in één kwartaalBron: NVM

Koopovereenkomsten bij NVM-makelaars worden gemiddeld twee maanden eerder geregistreerd dan de feitelijke overdrachten bij het Kadaster. Het aantal koopovereenkomsten geeft daarom het meest actuele beeld van de markt voor bestaande koopwoningen. Met 40.158 koopovereenkomsten bij NVM-makelaars was dit het hoogste aantal ooit in één kwartaal (figuur 2). Dit is nog 15% hoger dan het sterke vierde kwartaal van vorig jaar, dat mede door de tijdelijk verruimde schenkingsmaatregel kenmerken had van een eindejaarsrally. Wel is er sprake van een afvlakking van de groei: seizoensgecorrigeerd steeg het aantal verkopen op kwartaalbasis met 3%. Sinds het herstel vanaf medio 2013 was deze toename gemiddeld meer dan 8%. Het vierkwartaalstotaal is sindsdien onafgebroken gestegen en staat met de cijfers die vandaag zijn verschenen op 142 duizend (figuur 2).

… zorgt voor een minder ruime markt…

Figuur 3: Aantal keuzemogelijkheden daalt
Figuur 3: Aantal keuzemogelijkheden daaltBron: NVM

Door de toename van de verkopen in combinatie met een lagere groei van nieuw aanbod neemt het aantal keuzemogelijkheden van (potentiële) huizenkopers langzaam maar zeker af. Dit aantal daalde in het vierde kwartaal van 2015 verder naar de waarde van 10, ten opzichte van 13 vorig jaar. De daling van de keuzemogelijkheden was zichtbaar in elk segment (figuur 3). Wel is de koopwoningmarkt nog een stuk ruimer dan voor de crisis. Verder kent de krapte-indicator grote regionale verschillen. In grootstedelijke gebieden is volgens de NVM sprake van krapte; buiten de Randstad is er nog vaak sprake van een kopersmarkt.

… en stijgende huizenprijzen

Figuur 4: Samenhang PBK en mediane verkoopprijs loopt soms uit de pas
Figuur 4: Samenhang PBK en mediane verkoopprijs loopt soms uit de pasBron: NVM, bewerking Rabobank

Door de minder ruime markt verbetert de onderhandelingspositie van verkopers en lopen de verkoopprijzen op. De mediane huizenprijs steeg met 5% op jaarbasis sterk, van € 216.000 in het vierde kwartaal van 2014 naar € 227.000 in het vierde kwartaal van 2015. De mediane huizenprijs van de NVM corrigeert echter niet voor kwaliteitskenmerken en de samenstelling van de woningverkopen naar woningtype zoals de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van Kadaster/CBS. Ondanks de relatief hoge samenhang op lange termijn liepen beide maatstaven zo nu en dan uit de pas (figuur 4). Toch ondersteunt de door de NVM gerapporteerde prijsontwikkeling onze verwachtingen van een verdere stijging van de huizenprijzen zoals de CBS die rapporteert.

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666
Paul de Vries
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven