RaboResearch - Economisch Onderzoek

De levensloop van overmorgen

Economisch commentaar

Delen:

Gezondheid is verreweg het belangrijkst voor het welbevinden van mensen gedurende hun leven. Direct daarna komen de financiële situatie, het werk, het gezin en sociale relaties. Werk is niet alleen een bron van inkomsten, maar biedt ook andere voordelen: het geeft structuur aan de dagindeling, vergroot het sociale leven en verhoogt de maatschappelijke status. Mensen met betaald werk zijn daarom gemiddeld gelukkiger en gezonder. Werkloosheid en baanonzekerheid zorgen aan de andere kant juist voor minder welzijn.

Veranderingen in arbeidsmarkt, demografie en zorg hebben een grote invloed op het welzijn. De flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt om een grotere schokbestendigheid van mensen die werken. En de vergrijzing zal zorgen voor meer zieken die meer (mantel-)zorg nodig hebben. Hierover schreven wij al eerder in een aantal eerdere publicaties.

In een nieuw artikel vatten we de belangrijkste trends samen en laten we zien aan de hand van vier persoonlijke verhalen dat mensen in de wereld van overmorgen in alle levensfasen flexibeler en meer zelfredzaam moeten worden.

Eerdere publicaties

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkteffecten van ICT-investeringen en robotkapitaal -  maart 2016
Werken, leren en pensioneren: op weg naar meer flexibiliteit? - december 2015
Langdurige werkloosheid vraagt om lagere sociale lasten - december 2015
Veranderende arbeidsmarkt zet druk op inkomensongelijkheid - augustus 2015
Mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt is laag - juli 2015
Structurele hervormingen op de Nederlandse arbeidsmarkt - september 2014
Zzp’ers tijdens de crisis - juni 2014

Woonkeuze

Woonkeuzes van jongeren en ouderen - januari 2016
Starters gaan later hun woning kopen - juli 2015
De stad als kraamkamer: Steden zijn de motor van de demografische ontwikkeling - oktober 2014

Vermogensopbouw en pensioen

Ongelijkheid in Nederland - juli 2015
Een toereikend pensioen is niet vanzelfsprekend - maart 2015
Vermogen en schokbestendigheid van woningeigenaren en huurders - januari 2015

Zorg

Vooruitblik vergrijzing en mantelzorg: wie is de mantelzorger van de toekomst? - januari 2016
Grootschalige hervormingen zorgstelsel in 2015 - september 2014
Rabobank is partner en initiator van Diagnose Zorginnovatie, een kennisplatform bestaande uit een congresreeks, de boeken Diagnose Zorginnovatie en Diagnose Diabetes 2025 en additionele analyses over ouderenzorg, COPD, hart- en vaatziekten, en kanker

Delen:
Auteur(s)
Leontine Treur
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1024 5424

naar boven