RaboResearch - Economisch Onderzoek

Prinsjesdag 2015

Themabericht

Delen:

Geholpen door de economische groei staan de overheidsfinanciën er volgend jaar een stuk beter voor. Het kabinet presenteert voor 2016 een lastenverlichting van vijf miljard euro. Het pakket belastingverlagingen heft per saldo per saldo het negatieve effect van de al eerder voorgenomen bezuinigingsmaatregelen voor dat jaar op.

De voorgestelde plannen hebben een positief effect op de koopkracht. Met name werkenden gaan er op vooruit. Hoewel niet alle groepen in gelijke mate profiteren, is het kabinet erin geslaagd geen enkele groep aan koopkracht te laten inleveren.

Het kabinet presenteert weinig nieuwe hervormingen voor 2016. Een belangrijk dossier dat het kabinet laat liggen is de hervorming van het belastingstelsel. Dit is volgens ons een gemiste kans. In 2015 en daarna merken we overigens nog wel het effect van de hervormingen van de afgelopen jaren op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het zorgstelsel en het bankwezen.

In een serie van twee Themaberichten en zes stellingen kijken we op Prinsjesdag naar de overheidsfinanciën en de impact van de hervormingen van de afgelopen jaren.
Lees de diverse publicaties over Prinsjesdag hieronder.

Prinsjesdag 2015: begrotingsfeestje met belastinghervorming als grote afwezige
De begroting voor komend jaar staat vooral in het teken van lastenverlichting. Het is een gemiste kans dat er geen hervorming van het belastingstelsel plaatsvindt. De overheidsfinanciën zijn verder verbeterd, al is het structurele overheidssaldo een punt van aandacht.

Eerdere hervormingen hebben ook in 2015 en daarna effect
In dit Themabericht illustreren we dat de overheidshervormingen van de afgelopen jaren in 2015 en daarna nog steeds effect hebben.

Door de uitgestelde belastingclaim op pensioenen te innen, kan de overheid de staatsschuld grotendeels afbetalen - 12 juni 2015
De Nederlandse overheid geeft veel meer uit dan andere overheden - 10 juli 2015
De Nederlandse overheid heeft ruimte voor lastenverlichting in 2016 - 24 juli 2015
De Nederlandse overheidsfinanciën zijn zonder verder ingrijpen houdbaar - 10 augustus 2015
Nederlandse aardgasbaten nog steeds belangrijke inkomstenbron overheid - 24 augustus 2015
Nederlandse staatsschuld herstelt zich na de crisis - 7 september 2015

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland Rabobank KEO
088 726 7864
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864
Theo Smid
Rabobank KEO
030 21 62666
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666
Tim Legierse
Rabobank KEO
088 726 7864
Leontine Treur
RaboResearch Nederland Rabobank KEO
06 1024 5424

naar boven