RaboResearch - Economisch Onderzoek

AEX omlaag, groeiverwachtingen Nederlandse economie omhoog

Column

Delen:

Een paar weken na de grootste daling van de AEX-index sinds de nasleep van het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in 2008 komen wij tot de conclusie dat de vooruitzichten voor de Nederlandse economie nog iets beter zijn dan wij eerder dachten. Waar wij een kwartaal geleden nog rekenden op een toename van het BBP-volume van 2% in zowel 2015 als 2016, gaan we nu uit van 2¼% groei voor dit jaar en 2¾% groei voor volgend jaar. Dat is op het oog wellicht wat vreemd. Maar er zit gewoon behoorlijk wat opwaartse beweging in de Nederlandse economie, die niet zomaar wordt ondermijnd.

Voor 2015 is de hogere verwachte groei deels een statistisch verhaal. Het door het CBS gerapporteerde BBP-niveau voor het eerste kwartaal van 2015 ligt volgens de nieuwste inzichten hoger dan eerder gedacht. Als er dan niets aan onze verwachtingen voor de rest van het jaar verandert, leidt deze hogere uitgangspositie tot een hogere verwachte economische groei voor het jaar als geheel. In eerste instantie leken die vooruitzichten echter slechter te zijn geworden door het besluit van minister Kamp om de gaswinning uit het Groningenveld dit jaar verder te beperken. De groei van de Nederlandse economie werd in het tweede kwartaal dit jaar inderdaad ondermijnd door een sterkte terugval van de gasproductie. Dat er desondanks toch nog sprake was van groei, illustreert dat er meer schwung in de Nederlandse economie zit dan wij hadden voorzien.

Daarmee heeft de Nederlandse economie in de eerste helft van dit jaar de zeer zwakke ontwikkeling van het wereldhandelsvolume en de oplopende onrust over een mogelijke Grexit van zich afgeschud. De economische dynamiek in het eurogebied, de VS en het VK bleef voldoende op peil om steun te bieden aan de Nederlandse uitvoergroei. Dit in tegenstelling tot de sterk vertragende economische groei in China, die via een daling van de grondstoffenprijzen bovendien veel andere opkomende economieën liet verzwakken.

Maar goed, dat was dus de eerste helft van het jaar. Het derde kwartaal staat tot nu toe in het teken van een zeer forse aandelenbeurscorrectie in China, een onverwachte depreciatie van de Chinese munt en toenemende zorgen over de toestand van de Chinese economie. Hoewel wij de groeivertraging in China ook zien, lijkt de sterkste vertraging zich in de eerste helft van het jaar te hebben voorgedaan. Een hernieuwde opleving van de Chinese economie is nog niet zichtbaar, maar de heftige reacties op de financiële markten kunnen we op basis van de economische ontwikkelingen in het land ook niet goed plaatsen. Wel blijft China, samen met Griekenland, hoog op het lijstje staan van risico’s die de groei van de Nederlandse uitvoer kunnen ondermijnen.

Ook voor 2016 zijn we positiever geworden over de Nederlandse economische groei. Daar helpt de overheid met vijf miljard euro lastenverlichting aan mee. Een kwartaal geleden hielden we daar nog geen rekening mee. Maar de groeiversnelling van 2015 naar 2016 is voor een deel ook weer gelegen in statistiek. Dit jaar komt het BBP door de lagere gaswinning ½% lager uit. Volgend jaar mag echter weer iets meer gas uit het Groningenveld worden gehaald. Alleen al daardoor komt de groei van het reële BBP volgend jaar ½%-punt hoger uit, zonder dat andere bedrijfstakken in de economie harder hoeven te groeien. Je zou ook kunnen zeggen dat de Nederlandse economie dit jaar al met 2¾% groeit en volgend jaar in hetzelfde tempo doorgroeit. Dat zijn groeipercentages waar we een jaar geleden nog niet aan durfden te denken en die we in de afgelopen zeven jaar niet hebben meegemaakt.

Delen:
Auteur(s)

naar boven