RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Tweede-kwartaalgroei Nederlandse economie opwaarts bijgesteld

Conjunctuurbeeld

Delen:
  • Groei 2015K2 opwaarts bijgesteld naar 0,2%
  • Sterke groei export in afgelopen maanden
  • Consumentenbestedingen zwak
  • Inflatie daalt sterk

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de economische groei van het tweede kwartaal van 2015 in zijn tweede raming opwaarts bijgesteld van 0,1% naar 0,2%. De bijstelling heeft geleid tot hogere groei in verschillende bestedingscomponenten, vooral in woninginvesteringen, export en import.

Tabel 1: Kerngegevens Nederland
Tabel 1: Kerngegevens NederlandBron: CBS, Rabobank

De verschillen in de BBP-data zijn relatief klein en veranderen ons beeld van de Nederlandse economie niet. Door de aantrekkende binnenlandse bestedingen verwachten wij een breed gedragen economische groei in 2015 en 2016 (zie tabel 1 voor onze kerngegevens). Wel vormen mogelijke ontwikkelingen in het buitenland een neerwaarts risico voor de groei, zoals een potentiële sterkere Chinese groeivertraging (Voor meer informatie over onze groeiverwachting voor de Nederlandse economie, zie ons Economisch Kwartaalbericht).

Exportgroei trekt verder aan

De Nederlandse export nam in juli sterk toe, met 2,0% m-o-m (seizoensgecorrigeerd). Het momentum (de groei van het driemaands gemiddelde) nam hierdoor verder toe (figuur 1). Deze ontwikkelingen zijn in lijn met onze verwachtingen en wij voorzien dat de export in de komende maanden verder aantrekt. De euro is nog steeds relatief goedkoop tegenover de valuta van de belangrijkste Nederlandse handelspartners buiten de eurozone. Daarnaast zorgt de verdere groei binnen de eurozone voor extra exportgroei van Nederland naar deze regio.

De productie van de Nederlandse maakindustrie nam in juli met 0,4% af en het momentum verzwakte verder. De productie van de maakindustrie is de afgelopen kwartalen teleurstellend zwak geweest. De Nederlandse PMI voor de maakindustrie nam in september af tot 53, na in augustus al sterk te zijn gedaald. Hoewel deze daling een indicatie is voor een toekomstige productiegroeivertraging in de maakindustrie is de PMI nog steeds ruim boven de 50, wat wel duidt op toekomstige groei (figuur 2).

Figuur 1: Sterk momentum uitvoer
Figuur 1: Sterk momentum uitvoerBron: CBS
Figuur 2: PMI in afgelopen maanden gedaald
Figuur 2: PMI in afgelopen maanden gedaaldBron: Markit

Zwakke ontwikkeling consumentenbestedingen

Het particuliere consumptievolume daalde in juli met 0,5% ten opzichte van de maand ervoor. Daarnaast bleef het momentum ook erg zwak (figuur 3). De consumptiedata van de afgelopen maanden zijn zwakker dan wij hadden verwacht, omdat de meeste factoren wijzen op een sterkere consumptiegroei. Zo neemt het reëel besteedbare huishoudinkomen relatief sterk toe door een combinatie van lagere inflatie, hogere loongroei en stijgende werkgelegenheid.

Ook het relatief hoge consumentenvertrouwen is een positieve factor voor de huishoudconsumptie. In september nam het consumentenvertrouwen weliswaar licht af, maar de indicator bleef positief en men gaf alleen aan minder vertrouwen te hebben in de algemene economische situatie. De onderliggende indicator koopbereidheid is echter een betere voorspeller van de toekomstige consumptie. Deze steeg wel en bevindt zich nu op het hoogste punt in jaren (figuur 4). Mede hierom verwachten we dat de groei van de particuliere consumptie de komende maanden weer aantrekt.

Figuur 3: Zwak momentum consumptie
Figuur 3: Zwak momentum consumptieBron: CBS
Figuur 4: Koopbereidheid op hoogste punt sinds 2008
Figuur 4: Koopbereidheid op hoogste punt sinds 2008Bron: CBS

Inflatie sterk gedaald

In augustus is de inflatie volgens de Europese HICP-maatstaf gedaald naar 0,4% ten opzichte van 0,8% in juli (figuur 5). De lagere inflatie is vooral veroorzaakt door lagere kledingprijzen en lagere brandstofprijzen. De brandstofprijzen waren zelfs 9,7% lager ten opzichte van vorig jaar, een direct gevolg van de lagere olieprijzen.

Figuur 5: Inflatie weer gedaald
Figuur 5: Inflatie weer gedaaldBron: CBS

De kerninflatie (de inflatie exclusief voedsel, energie en huur) daalde van 0,9% naar 0,5%. Dat de kerninflatie in ons land net als in de rest van Europa erg laag is, vormt een indicatie van de broosheid van het economische herstel. De loongroei is door de hoge werkloosheid relatief laag. De werkloosheid bleef in augustus onveranderd op 6,8% staan. Daarnaast kunnen bedrijven hogere inkoopkosten vaak niet volledig doorgeven aan de consument. Wij verwachten dat zowel de inflatie als de kerninflatie de komende maanden relatief laag blijft en maar mondjesmaat toeneemt in 2016.

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven