RaboResearch - Economisch Onderzoek

Koopovereenkomsten bij NVM-makelaars weer op pre-crisisniveau

Economisch commentaar

Delen:
  • NVM-cijfers over het derde kwartaal van 2015 laten de aanhoudende groei op de koopwoningmarkt zien
  • De koopovereenkomsten stegen met 27% op jaarbasis en op kwartaalbasis met 1,4% (seizoensgecorrigeerd)
  • De huizenprijsontwikkeling was gematigd positief
  • De vooruitzichten blijven gunstig

Toename koopovereenkomsten zet door, vooruitzichten positief

Figuur 1: Vertrouwen in de koopwoningmarkt blijft hoog
Figuur 1: Vertrouwen in de koopwoningmarkt blijft hoogBron: VEH/OTB

De nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vertonen een verdere groei. Het aantal koopovereenkomsten en de mediane huizenprijs stegen beide op jaarbasis. In ons Kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven wij onze verwachtingen voor dit en volgend jaar: de groei op de koopwoningmarkt houdt aan. Belangrijke factoren hiervoor zijn het economische herstel, de lage rente en het hoge vertrouwen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt steeg in september dit jaar met drie punten naar de waarde van 105 en blijft daarmee op een hoog niveau (figuur 1).

Derde kwartaal was beter dan verwacht

Koopovereenkomsten bij NVM-makelaars worden gemiddeld genomen twee maanden eerder geregistreerd dan de feitelijke overdrachten bij het Kadaster. Het aantal koopovereenkomsten geeft daarom het meest actuele beeld van de markt voor bestaande koopwoningen. Met 36.277 koopovereenkomsten bij NVM-makelaars was het derde kwartaal van dit jaar het beste derde kwartaal sinds 2007. Ditzelfde geldt voor het eerste halfjaar van 2015. Hiermee komt het vierkwartaalstotaal met 137 duizend weer op een vergelijkbaar niveau met de jaren voor de crisis (figuur 2, blauwe lijn).

Figuur 2: Verkopen weer op pre-crisisniveau
Figuur 2: Verkopen weer op pre-crisisniveauBron: NVM, bewerking Rabobank

Dat het derde kwartaal gecorrigeerd voor seizoenseffecten meer koopovereenkomsten noteerde dan het kwartaal ervoor (+1,4%), was een positieve verrassing. Kopers konden tot juli 2015 immers onder meer nog profiteren van een hogere grens om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (€ 265.000 in plaats van € 245.000) en minder strenge Nibud-normen. Daardoor zijn in de maanden daarvoor extra veel woningen verkocht en was een terugval in de verkoopaantallen niet vreemd geweest.

Markt blijft nog betrekkelijk ruim…

Figuur 3: Consument heeft meer keuzemogelijkheden dan voor de crisis
Figuur 3: Consument heeft meer keuzemogelijkheden dan voor de crisisBron: NVM, bewerking Rabobank

Door de toename van de verkopen neemt het aantal keuzemogelijkheden voor kopers langzaam maar zeker af. Het aanbod gedeeld door de verkopen daalde in het derde kwartaal op kwartaalbasis gecorrigeerd voor seizoenseffecten verder, van 11,8 naar 10,9. De daling van de keuzemogelijkheden was zichtbaar in elk segment. Toch blijft de markt in vergelijking met de krapte van voor de crisis nog steeds behoorlijk ruim; voor de crisis was het aantal keuzemogelijkheden doorgaans zes of zeven (figuur 3). Verder bestaan hierin ook forse regionale verschillen. In het grootstedelijke gebied is de koopwoningmarkt weer behoorlijk krap, terwijl de kopers buiten de Randstad nog steeds kunnen kiezen uit relatief veel woningen.

… wat zorgt voor een gematigde prijsontwikkeling

Figuur 4: PBK en mediane verkoopprijs lopen soms uit de pas
Figuur 4: PBK en mediane verkoopprijs lopen soms uit de pasBron: NVM, CBS, bewerking Rabobank

Doordat de markt nog betrekkelijk ruim is en kopers minder leencapaciteit hebben, blijft de prijsontwikkeling gematigd. De mediane huizenprijs bleef op kwartaalbasis gelijk en noteerde opnieuw € 224.000. De mediane huizenprijs van de NVM corrigeert niet voor kwaliteitskenmerken en de samenstelling van de woningverkopen naar woningtype zoals de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van Kadaster/CBS. Beide maatstaven liepen, ondanks de relatief hoge samenhang op lange termijn, zo nu en dan uit de pas (figuur 4). In hun eigen gecorrigeerde reeks rapporteert de NVM op kwartaalbasis een lichte daling van 0,3%[1] en een stijging van 4,2% op jaarbasis. Hiermee blijft de ontwikkeling van de huizenprijzen gematigd positief.

Voetnoot
[1] Merk op dat in dit cijfer nog steeds seizoensinvloeden aanwezig kunnen zijn. In onze eigen seizoenscorrectie op de mediane huizenprijs noteren wij in het derde kwartaal een stijging van 1,5% op kwartaalbasis.

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven