RaboResearch - Economisch Onderzoek

De wedergeboorte van Medellín en Latijns-Amerika

Column

Delen:

De nieuwe tv-serie Narcos vertelt het verhaal van Pablo Escobar en zijn Medellín-kartel. De serie speelt zich af in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De Colombiaanse stad Medellín was destijds extreem gewelddadig en stond dankzij een moordcijfer van 381 per 100.000 inwoners ook wel bekend als de moordhoofdstad van de wereld.

Tegenwoordig ligt Medellín er heel anders bij en wordt de stad juist regelmatig aangehaald als symbool van de verandering die Latijns-Amerika heeft doorgemaakt. Medellín heeft zich economisch snel ontwikkeld en is nu een internationale toeristenbestemming, met ‘Pablo Escobar tours’ als belangrijke attractie. De armoede is sterk afgenomen. Sloppenwijken zijn met kabelbanen aangesloten op een metronetwerk, waardoor achtergebleven groepen uit hun isolement zijn gehaald. Niet alleen in Medellín, maar ook in de rest van Latijns-Amerika is de afgelopen decennia veel veranderd. De armoede nam sterk af en ook daalde de ongelijkheid. De economische groei was het eerste decennium van deze eeuw een stuk hoger dan in voorgaande decennia.

Die verworvenheden staan nu echter onder druk. Sinds 2010 valt de economische groei ieder jaar verder terug. Dit is geen toeval: de afgelopen jaren zijn de grondstofprijzen namelijk sterk gedaald en historisch gezien hebben deze een grote invloed op de groei in de regio. De verdere daling van de grondstofprijzen dit jaar is dus een erg slecht voorteken. Het IMF verwacht inmiddels dat de economie van Latijns-Amerika dit jaar krimpt, mede doordat Brazilië in een flinke recessie terecht is gekomen. In Venezuela is de Bolivariaanse droom van Hugo Chavez zelfs al uiteengespat in chaos, gierende inflatie en een heel snelle contractie van de economie. Ook politiek en sociaal zijn de uitdagingen groot. In Brazilië stijgt de werkloosheid snel. Medellín is veiliger geworden, maar kent nog steeds veiligheidsproblemen en vooral Midden-Amerika heeft enorm te lijden onder drugs-gerelateerd geweld. Een recent verschenen peiling laat dan ook zien dat de Latijns-Amerikaanse bevolking criminaliteit ervaart als het grootste probleem.

Nu de grondstoffenhausse voorbij is maken we in een nieuwe studie de balans op. Waar zijn de economische kwetsbaarheden het grootst? En wat zijn de politieke en sociale gevolgen van de lagere groei? Hoe staat de landbouwsector ervoor? En kan de regio nieuwe groeibronnen aanboren zodat zij niet langer meebeweegt op de golven van de grondstofprijzen? We vinden dat de kwetsbaarheid nogal uiteenloopt binnen de regio, maar dat er een sterke relatie is tussen grondstofprijzen en politieke populariteit. De landbouwsector is sterk, maar er zijn helaas weinig signalen dat de regio al een nieuw groeimodel heeft gevonden. Sterker nog, veel landen zijn het afgelopen decennium gemiddeld genomen juist minder geavanceerde producten gaan produceren. Het is daarom zaak dat landen ondanks de tegenwind blijven investeren in de nog steeds zwakke infrastructuur en het onderwijs, want zoals een Argentijns spreekwoord luidt: wie zich ontwikkelt wordt twee keer geboren.

Delen:
Auteur(s)

naar boven