RaboResearch - Economisch Onderzoek

Verlies in Bihar tegenslag voor Modi en hervormingen

Economisch commentaar

Delen:
  • De partij van premier Modi, de Bharatiya Janata Partij (BJP), heeft in de deelstaatverkiezing van Bihar verloren
  • Dit is ongunstig voor het hervormingstempo op nationaal niveau
  • De nederlaag in Bihar en het feit dat Modi het toegenomen Hindoe-geweld niet afkeurt verminderen mogelijk het vertrouwen in de premier
  • Wel probeert de overheid hervormingen op deelstaatniveau te stimuleren 

Nederlaag BJP, ondanks intensieve campagne van Modi

Figuur 1: Grote nederlaag voor nationaal regerende BJP
Figuur 1: Grote nederlaag voor nationaal regerende BJPBron: Nationale statistieken

De partij van de Indiase premier Modi, de Bharatiya Janata Partij (BJP) heeft de deelstaatverkiezingen in de Indiase staat Bihar verloren. Dat is afgelopen zondag bekend geworden. De Grote Alliantie, een anti-BJP-coalitie, verpletterde de coalitie van de BJP (NDA; figuur 1). Dit is een persoonlijke nederlaag voor premier Narendra Modi, omdat hij zeer betrokken was bij de campagne van de lokale tak van de BJP. Hij woonde meer dan dertig bijeenkomsten bij en voerde actief campagne. Ook andere belangrijke BJP-politici voerden campagne in Bihar.

Wat betekent dit voor de economische hervormingen?

Het verlies in Bihar is ongunstig voor het hervormingsproces op nationaal niveau. De alliantie van de BJP en regionale partijen (NDA) bezet 65 van de 245 zetels en heeft dus een minderheid in het Indiase Hogerhuis. De Indiase deelstaatparlementen bepalen de samenstelling van het Hogerhuis. Bihar is met honderd miljoen inwoners de derde grote staat van India en levert zestien afgevaardigden aan het Hogerhuis. Dit verklaart ook de betrokkenheid van Modi en andere BJP-kopstukken bij de campagne in Bihar.

Figuur 2: Winst in aandelenbeurs na aantreden Modi gedeeltelijk teniet gedaan
Figuur 2: Winst in aandelenbeurs na aantreden Modi gedeeltelijk teniet gedaanBron: Macrobond

Belangrijke hervormingen die een grondwetswijziging vereisen, dienen niet alleen in het Lagerhuis, maar ook in het Hogerhuis te worden goedgekeurd. Hierdoor verloopt het hervormingsproces traag en zijn belangrijke wetsvoorstellen nog niet goedgekeurd, zoals de invoering van een goederen- en dienstenbelasting (GST), arbeidshervormingen en een onteigeningswet. Wel heeft Modi mijnbouwhervormingen weten te realiseren en is de binnenlandse kapitaalmarkt verder opengesteld. Deze hervormingen hebben echter een minder grote impact dan de meer controversiële GST en onteigeningswet.

Is het vertrouwen in Modi aan het vervagen?

De nederlaag in Bihar heeft mogelijk een negatief effect op het vertrouwen in het vermogen van Modi om economische hervormingen door te voeren. Zo lijkt het enthousiasme op de aandelenbeurzen dat ontstond na Modi’s overwinning terug te lopen (figuur 2). Bihar was de tweede (belangrijke) deelstaatstaatverkiezing op rij die de BJP verloor. De verkiezingen in vijf minder belangrijke deelstaten die in 2016 plaatsvinden, wint de BJP waarschijnlijk evenmin. Het hervormingstempo zal daarom het komende jaar traag blijven. In de lente van 2017 staat de belangrijke verkiezing in Uttar Pradesh op het programma. Dit is met ruim tweehonderd miljoen inwoners verreweg de grootste staat van India en levert 31 zetels in het Hogerhuis.

Ook groeien de twijfels over het belang dat de BJP nog hecht aan het realiseren van economische hervormingen. Dat de overheid, inclusief Modi, recent Hindoe-geweld niet publiekelijk heeft afgekeurd en dat de BJP in Bihar inspeelde op door religie en kasten gedreven sentimenten, heeft speculaties aangewakkerd dat Modi zich mogelijk meer laat leiden door een Hindoe-agenda dan bij zijn verkiezing in mei 2014 werd voorzien. De verkiezingscampagne van Modi was destijds compleet gericht op hogere economische groei door hervormingen, maar wellicht is voor de BJP de Hindoe-agenda toch belangrijker dan een hervormingsagenda. 

Modi zet in op hervormingen op deelstaatniveau

Figuur 3: Ondernemingsklimaat beter in BJP-deelstaten
Figuur 3: Ondernemingsklimaat beter in BJP-deelstatenBron: Nationale statistieken

Omdat hervormingen op nationaal niveau lastig blijken, zet Modi in op hervormingen op deelstaatniveau. Indiase staten hebben namelijk bevoegdheden om regelgeving aan te passen die het ondernemingsklimaat verbetert. In juni 2015 publiceerde de Indiase overheid in samenwerking met onder andere de Wereldbank een rangschikking van het gemak van zakendoen in de verschillende deelstaten (figuur 3). Dit zet deelstaatoverheden er vermoedelijk toe aan de administratieve lasten en de bureaucratie te verminderen, wat het ondernemersklimaat verbetert. Opvallend is dat staten die het hoogst scoren op de index door de BJP of zijn alliantie worden geregeerd. 

Delen:
Auteur(s)
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO

naar boven