RaboResearch - Economisch Onderzoek

Stijging uitzenduren wijst op verdere groei werkgelegenheid

Economisch commentaar

Delen:
  • Aantal uitzenduren in derde kwartaal van 2015 wederom toegenomen
  • Groei uitzendkrachten zwakt wat af door lagere groei technische beroepen
  • Stijging uitzenduren wijst op aantrekkende werkgelegenheid

Uitzenduren wederom gestegen

Het aantal uitzenduren in Nederland is in het derde kwartaal van 2015 met 2,5% gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het aantal uitzenduren stijgt al tien kwartalen op een rij en is nu hoger dan de vorige piek in 2008 (figuur 1). 

Figuur 1: Aantal uitzenduren neemt opnieuw toe
Figuur 1: Aantal uitzenduren neemt opnieuw toe Bron: CBS
Figuur 2: Technische beroepen dragen minder bij aan recente groei uitzendkrachten
Figuur 2: Technische beroepen dragen minder bij aan recente groei uitzendkrachten Bron: CBS

Groei uitzendkrachten zwakt wat af door lagere vraag naar technische beroepen

Ook het aantal uitzendkrachten is sinds het tweede kwartaal van 2013 jaar-op-jaar onafgebroken gestegen. In het derde kwartaal van 2015 waren er 251.000 uitzendkrachten aan het werk, ten opzichte van 242.000 in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Deze stijging van 3,7% wordt voor een groot deel verklaard door de stijging van het aantal uitzendkrachten in functies gerelateerd aan zorg en welzijn (figuur 2).

Tot en met het derde kwartaal van 2014 droeg de toename van het aantal uitzendkrachten in bedrijfseconomische en administratieve functies flink bij aan de stijging van het totale aantal uitzendkrachten. Vervolgens nam het aantal uitzendkrachten werkzaam in technische functies de rol van grootste groeimotor over. Binnen de techniek is met name het aantal uitzendkrachten dat als productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers en bouwarbeiders werkt van belang voor deze stijging. Dit is in lijn met onderliggende economische ontwikkelingen. Productiemedewerkers profiteren daarbij van de aantrekkende export. Bouwarbeiders profiteren van het herstel op de woningmarkt sinds de tweede helft van 2013. In meer recente kwartalen zien we de jaar-op-jaargroei van het aantal uitzendkrachten wel wat afzwakken. Dit komt vooral doordat het aantal uitzendkrachten op bedrijfseconomische en administratieve functies daalde en er eveneens een krimp zichtbaar is van uitzendkrachten die werkzaam zijn in de ICT. In het derde kwartaal viel ook de groei van het aantal uitzendkrachten in technische beroepen sterk terug. 

Uitzenduren voorlopende indicator van werkgelegenheid

De ontwikkeling van het aantal uitzenduren loopt over het algemeen voor op de werkgelegenheidsontwikkelingen in de private sector. Zodra de productie bij bedrijven toeneemt, worden vaak als eerste flexibele krachten zoals uitzendkrachten aangetrokken. De groei van de werkgelegenheid in de private sector volgt met een vertraging van circa een kwartaal op de groei in het aantal uitzenduren. In figuur 3 hebben we de lijn van de uitzenduren een kwartaal vooruit geplaatst, waardoor deze de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in de private sector voor het volgende kwartaal weergeeft.

Figuur 3: Stijging uitzenduren voorloper werkgelegenheidsontwikkeling
Figuur 3: Stijging uitzenduren voorloper werkgelegenheidsontwikkelingBron: CBS

De stijging van het aantal uitzenduren in de afgelopen kwartalen is in lijn met andere positieve arbeidsmarktontwikkelingen. Het aantal vacatures neemt al negen kwartalen op een rij toe.Dat het aantal uitzenduren en vacatures zich al geruime tijd de juiste kant op bewegen, is een goed teken voor de werkgelegenheidsontwikkeling in de komende kwartalen. Daarnaast kan het echter voormalig ontmoedigden stimuleren om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt en actief op zoek te gaan naar werk. Omdat niet iedereen die terugkeert naar de arbeidsmarkt meteen werk zal vinden, verwachten we de komende tijd slechts een gematigde daling van de werkloosheid. Wij verwachten voor 2015 een gemiddelde werkloosheid van 6¾% en voor 2016 een werkloosheid van 6¼%. Dit betekent dat de werkloosheid eind volgend jaar nog altijd ruim boven het acceptabele niveau ligt. 

Delen:
Auteur(s)
Lisette van de Hei
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864
Theo Smid
Rabobank KEO
030 21 62666

naar boven