RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Regiostudie Europa

Themabericht

Delen:

Economische en politieke blik op het continent

Deze regiostudie over Europa richt zich op de economische vooruitzichten en risico's voor de regio als geheel, maar ook op de verschillen tussen de landen in de regio onderling. Het doel van de studie is de economische ontwikkelingen en de onderliggende factoren van de Europese landen langs de meetlat te leggen om zo een totaalbeeld te krijgen van de richting waarin de Europese economieën zich ontwikkelen. Daarbij zijn de volgende onderwerpen onder de loep genomen: macro-economische ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen, demografische trends, problematiek rond de staatschuld en institutionele kwaliteit.

De resultaten laten trends zien voor de hele regio, zoals vergrijzing en een toegenomen euroscepticisme, maar geven ook een goed inzicht in de verschillen, bijvoorbeeld in groeivooruitzichten, houdbaarheid van de schulden en institutionele kwaliteit. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat de Baltische staten en sommige van de Centraal- en Oost-Europese landen het potentieel hebben beter te presteren dan landen in Zuid-Europa en in de Zuidoost-Europese regio. Daarnaast zien we dat de zuidelijke, oostelijke en zuidoostelijke landen gevoelig zijn voor betaalbaarheids- en financieringsrisico's van de staatschuld, terwijl de West- en Zuid-Europese landen voornamelijk problemen hebben met de houdbaarheid van de staatschuld.

Macro-economische ontwikkelingen in Europa
We verwachten een geleidelijke versnelling van de economische groei in Europa, maar de economie is nog niet volledig hersteld van de financiële crisis. De situatie in Griekenland en het conflict in Oost-Oekraïne vormen een neerwaarts (staart-)risico.

Politieke ontwikkelingen in Europa
Europese landen worden geconfronteerd met een aantal interne destabiliserende politieke trends, terwijl de spanningen tussen de EU en Rusland waarschijnlijk niet gaan afnemen. TTIP en de nieuwe Europese Commissie zouden de geopolitieke invloed van de EU kunnen verhogen.

Vergrijzing in Europa: risico's voor groei en overheidsfinanciën
Vergrijzing beïnvloedt de economische groei en de publieke uitgaven aan pensioenen en gezondheidszorg in Europa. Pensioenhervormingen die de krimp van de beroepsbevolking tegengaan en een toename van hooggeschoolde immigranten zijn mitigerende factoren.

De Europese (publieke) schuldenproblematiek
In veel Europese landen zijn de private en de publieke schuld hoog. De staatsschuldproblematiek lijkt het grootst in Zuid-Europa, Kroatië en Hongarije. Ze is het kleinst in Noord-Europa en de Baltische staten. Voor sommige West-Europese landen vormt de schuldhoudbaarheid wel een uitdaging.

Institutionele kwaliteit in Europa: uiteenlopende trends in economisch zware tijden
De institutionele kwaliteit in Europa ligt hoog in mondiaal perspectief, maar varieert sterk over het continent. Als belangrijke katalysator voor economische groei, kan de verslechtering ervan in sommige landen de groei op lange termijn ondermijnen.

Bijlage 1: Datatabellen (economische indicatoren, data over bevolkingstrends, schuld en instellingen) (PDF)

Infographics:
Macro-economische ontwikkelingen in Europa (PDF)
Institutionele kwaliteit in Europa (PDF)
Vergrijzing in Europa (PDF)
Staatsschuldproblematiek in Europa (PDF)

Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569
Allard Bruinshoofd
Rabobank KEO
030 21 62666
Jurriaan Kalf
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864
Fabian Briegel
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1929 6455
Marcel Weernink
Rabobank KEO
030 21 62666

naar boven