RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse economie groeit gestaag door in het eerste kwartaal van 2015

Economisch commentaar

Delen:
  • Het Nederlandse BBP-volume nam in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014
  • De consumptie en woninginvesteringen droegen de groei
  • De groei van de uitvoer viel tegen
  • Door het goede begin van het jaar gaan wij uit van een hogere economische groei voor 2015 dan eerder verwacht

Volgens de eerste raming van het CBS is het Nederlandse BBP-volume in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vooral de particuliere consumptie en de woninginvesteringen leverden een positieve groeibijdrage (figuur 1). De bedrijfsinvesteringen noteerden een lichte krimp nadat deze in de tweede helft van 2014 fors waren gestegen. De uitvoergroei viel erg tegen. Hoewel de groei van de goederenuitvoer versnelde, werd dit volledig teniet gedaan door een lastig te verklaren krimp van de dienstenuitvoer. De BBP-kwartaalgroei in het eerste kwartaal was iets hoger dan de groei die besloten ligt in onze meest recente economische verwachtingen. Bij de herziening van onze raming eind deze maand ligt daardoor een opwaartse bijstelling in de verwachte BBP-groei voor 2015 naar tenminste 2% voor de hand, vanaf de huidige raming van 1¾%.

Figuur 1: Lichte terugval BBP-groei in eerste kwartaal
Figuur 1: Lichte terugval BBP-groei in eerste kwartaalBron: CBS, Rabobank

Diensten verstoren handelsdata

In het eerste kwartaal van 2015 nam het exportvolume licht af, met 0,1% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De export van goederen nam met 0,9% toe terwijl de invoer van goederen met 0,3% afnam. Die krimp van de import kunnen we deels verklaren door een forse afbouw van de voorraden. De forse krimp van de uitvoer en invoer van diensten is lastig te verklaren. Kijkend naar de goederenuitvoer gaan wij er vanuit dat de uitvoer in de rest van het jaar weer positief bij zal dragen aan de economische groei. Ook in het eurogebied zijn positieve groeicijfers behaald (zie ook dit Economisch commentaar). Op basis van de waardedaling van de euro en een verdere groei van deze voor Nederland belangrijke handelspartners verwachten wij dat de export dit jaar verder aantrekt. 

Huishoudconsumptie groeit voor vierde kwartaal op rij

Het consumptievolume van Nederlandse huishoudens nam in het eerste kwartaal van 2015 met 0,3% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. De consumptieve bestedingen noteerden hierdoor voor het vierde kwartaal op rij groei. De toename van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de woningmarkt zullen de consumptiegroei ook in de komende kwartalen ondersteunen. Hierdoor gaan wij ervan uit dat de particuliere consumptie een positieve bijdrage zal leveren aan de binnenlandse vraag en daarmee aan de economische groei voor 2015.

Lichte terugval private investeringen

De bedrijfsinvesteringen droegen negatief bij aan de BBP-groei in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit kwam vooral door een terugval vanaf de sterke tweede helft van 2014. De woninginvesteringen stegen in het eerste kwartaal met 4,7%, na een eerdere groei van 15,5% in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dit houdt verband met de hoger dan verwachte toename van het aantal woningtransacties in het eerste kwartaal van 2015 en met de toename van de nieuwbouw van woningen. Wij verwachten dat de bedrijfs- en woninginvesteringen in de komende kwartalen een positieve bijdrage leveren aan de binnenlandse vraag.

Overheid en zorg laten werkgelegenheid dalen

In het eerste kwartaal van dit jaar bleef de werkgelegenheid nagenoeg gelijk. Overigens laat de sectorale verdeling zien dat deze daling vooral voor rekening komt van niet-commerciële diensten (figuur 2). Vooral in de zorg daalde het aantal werkzame personen nog sterk in het eerste kwartaal. Het aantal werkzame personen in de commerciële dienstverlening nam juist fors toe. Wij verwachten dat de werkgelegenheid in de loop van dit jaar verder zal toenemen, door verdere groei van het aantal banen in de private sector. Arbeidsmarktindicatoren zoals het aantal vacatures en uitzenduren ondersteunen dit. Het aantal vacatures steeg in het eerste kwartaal voor het zevende kwartaal op rij.

Figuur 2: Werkgelegenheid neemt licht af
Figuur 2: Werkgelegenheid neemt licht afBron: CBS, Rabobank
Delen:
Auteur(s)
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven