RaboResearch - Economisch Onderzoek

Frankrijk en Spanje zijn de uitblinkers van het eerste kwartaal van 2015

Economisch commentaar

Delen:
  • De eurozone-economie groeide met 0,4% in het eerste kwartaal van 2015 ten opzichte van het kwartaal ervoor
  • De Franse groei verraste positief terwijl de Duitse groei tegenviel
  • De groei in de eurozone lijkt vooral door binnenlandse vraag te zijn gedreven
  • We verwachten dat het economische herstel in de eurozone gedurende 2015 in ongeveer hetzelfde tempo doorzet

De eurozone-economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit was de hoogste groei sinds het tweede kwartaal van 2011 en het economische herstel blijft hiermee op koers. Vooral de Franse groei verraste met 0,6% k-o-k, na 0,0% k-o-k in het laatste kwartaal van 2014. Dit was de snelste Franse kwartaalgroei in drie jaar tijd. De Duitse economie groeide daarentegen met 0,3% langzamer dan het kwartaal ervoor (0,7%) en stelde daarmee licht teleur. De Spaanse economie groeide met een sterke 0,9% in het eerste kwartaal het hardst van alle eurozonelanden. Ook uit Italië komen positieve geluiden: de economie groeide met 0,3% ten opzichte van het kwartaal ervoor, voor het eerst in ruim een jaar tijd. In Nederland groeide de economie met 0,4%. Niet alleen groeiden de economieën in de vijf grootste eurozonelanden, in alle economieën behalve de Finse, Litouwse, Estse en Griekse was sprake van groei. Finland heeft last van de recessie in Rusland en Griekenland van de politieke onrust rond de begrotingsschuld.

Figuur 1: Sterke Franse en Spaanse groei
Figuur 1: Sterke Franse en Spaanse groeiBron: Eurostat
Figuur 2: Loonontwikkeling in eurozonelidstaten positief
Figuur 2: Loonontwikkeling in eurozonelidstaten positiefBron: Macrobond

Binnenlandse vraag stuwt groei op

De groei in de eurozone in het eerste kwartaal is grotendeels te danken aan een stijging van de binnenlandse vraag. De huishoudconsumptie kreeg een duwtje in de rug van hogere lonen (figuur 2) en de tijdelijk lage inflatie als gevolg van de lage olieprijzen. Hierdoor nam de bestedingskracht van de Europese huishoudens toe. De netto uitvoer heeft in Duitsland, Frankrijk en Italië een negatieve groeibijdrage geleverd, ondanks de goedkopere euro. Ook de eurozone lijkt dus overlast te ondervinden van de tegenvallende economische cijfers in de grootste handelspartners, zoals de VS, het VK en China. De negatieve wereldhandelscijfers bevestigen dit beeld (figuur 3). De uitvoer is in Frankrijk en Duitsland wel gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014, maar de toename van de invoer was groter. Dit laatste strookt met het beeld van een toegenomen binnenlandse vraag. In Nederland was de bijdrage uit de internationale handel overigens wel positief.

Figuur 3: Krimp van de wereldhandel
Figuur 3: Krimp van de wereldhandelBron: CPB wereldhandelsmonitor
Figuur 4: Sentiment wijst op een voortzetting van economische groei
Figuur 4: sentiment wijst op een voortzetting van economische groeiBron: Europese Commissie

Economische groei zet door

Voor de rest van 2015 verwachten we dat het economische herstel in de eurozone in ongeveer hetzelfde tempo doorzet. Het sentiment in de eurozone is de afgelopen maanden namelijk hoog gebleven. Zo staat de Economisch Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie in een groot deel van de eurozonelanden boven de honderd, wat op economische groei wijst (figuur 4). De Griekse onzekerheid over mogelijke uittreding uit de euro blijft wel als een schaduw over het herstel hangen. Daarnaast verwachten we dat het ruime monetaire beleid van de ECB, met als resultaat de goedkope euro, in de loop van het jaar zijn vruchten zal afwerpen zodat de netto uitvoer weer een positieve groeibijdrage zal leveren in de komende kwartalen.

Delen:
Auteur(s)
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1929 6455

naar boven