RaboResearch - Economisch Onderzoek

Verlaging Chinees groeidoel welkome stap

Economisch commentaar

Delen:
  • Verlaging van groeidoel naar 7% is goede stap
  • Arbeidsmarkt kan iets lagere groei aan
  • Lagere groei wel risico voor debiteuren
  • Ook andere hervormingsuitdagingen blijven erg groot

De Chinese premier Li Keqiang heeft vandaag aangekondigd dat het groeidoel voor de Chinese economie is verlaagd van “ongeveer 7,5%” in 2014 naar “ongeveer 7%” in 2015 (figuur 1). Ook gaf hij aan dat de economische uitdagingen het komende jaar groot zullen zijn. Hij deed dat op het Nationale Volkscongres dat vanochtend is begonnen. In onze optiek is dit een welkome ontwikkeling.

Een lager groeidoel is positief, aangezien de vereiste verduurzaming van het groeimodel alleen plaats kan vinden wanneer het groeitempo afneemt en China hervormingen doorvoert. In antwoord op de financiële crisis lanceerde de Chinese overheid een ongekend stimuleringsprogramma. Dit zorgde ervoor dat de groei op peil bleef, maar leidde ook tot een extreem hoge groei van met krediet gefinancierde investeringen. Op de wat langere termijn is een dergelijk model onhoudbaar.  

Iets lagere groei hoeft nu niet te leiden tot de sociale stabiliteitsrisico’s die de overheid in het verleden aan een lager groeitempo zag kleven. De arbeidsmarkt is bij de afnemende groei krap gebleven en volgens de overheid zijn in 2014 13,2 miljoen stedelijke banen gecreëerd, waarmee het doel van tien miljoen ruim is overtroffen. Aangezien de beroepsbevolking door de vergrijzing al krimpt en de arbeidsintensieve dienstensector het nog steeds goed lijkt te doen, kan China waarschijnlijk wel af met iets lagere groei. Volgens veelgebruikte alternatieve indicatoren is de werkelijke economische groei overigens de afgelopen jaren al wat verder teruggezakt tot zo’n 6%.

Figuur 1: Groeidoel versus realisatie
Figuur 1: Groeidoel versus realisatieBron: Macrobond, Rabobank
Figuur 2: Kredietgroei nog steeds hoog
Figuur 2: Kredietgroei nog steeds hoogBron: Macrobond

Toch blijft het lastig de juiste balans te houden. Een eerder deze week doorgevoerde renteverlaging illustreert dit. De centrale bank voerde deze door om de rentelasten van debiteuren te verlichten. Een sterke afzwakking van de groei zou het nog lastiger maken om schulden terug te betalen. Tegelijkertijd is een hernieuwde toename van de nog steeds hoge kredietgroei (figuur 2) ongewenst.

Ook op andere terreinen als het milieu en de inkomensongelijkheid zijn de uitdagingen groot. De milieuverontreiniging is gigantisch, zoals deze week ook te zien was in een online documentaire van een Chinese moeder die door tientallen miljoenen mensen is bekeken. Dat deze documentaire niet offline is gehaald, suggereert overigens wel dat de centrale overheid dit probleem serieus neemt. De afgelopen tijd werden veel zwaar vervuilende fabrieken al gedwongen hun poorten te sluiten. Ook de inkomensongelijkheid blijft een grote sociale uitdaging.

Het ziet er naar uit dat China de komende tijd geleidelijk nieuwe hervormingsstappen zal zetten. Zo kondigde Li financiële hervormingen aan, evenals prijsliberalisaties en een aanpassing van de lokale overheidsfinanciering. Op middellange termijn is evenwel pas echt zichtbaar hoe succesvol de hervorming van het groeimodel verloopt. Het lagere groeidoel is in ieder geval een stap in de goede richting.

Delen:
Auteur(s)

naar boven