RaboResearch - Economisch Onderzoek

Tegenover schulden staan ook vermogens

Economisch commentaar

Delen:

Naar de overzichtspagina van de Tien LTV-stellingen

Tien stellingen over de Loan-to-value (LTV): deel 6 van 10

  • In een serie van tien stellingen geven we uitleg over de loan-to-value en benoemen we mogelijke misverstanden
  • Bij de eerste stelling geven we meer achtergrondinformatie bij deze serie. Deze publicatie behandelt stelling zes
  • Nederland heeft relatief veel vermogen ten opzichte van de hypotheekschuld 

Stelling 6: Nederland heeft relatief veel vermogen ten opzichte van de hypotheekschuld

In stelling vijf geven we aan dat de bruto hypotheekschuld van Nederland relatief hoog is, mede door de fiscale stimulering van het eigenwoningbezit. Naast de hoogte van de hypotheekschuld en de waarde van de koopwoning is het ook van belang om te kijken naar andere vermogenscomponenten.

Figuur 1: Relatief veel pensioenvermogen in Nederland
Figuur 1: Relatief veel pensioenvermogen in NederlandBron: NVB (2014), Rabobank

Hieruit blijkt dat Nederland veel pensioenvermogen heeft opgebouwd in vergelijking met andere landen (figuur 1). Met 189% ten opzichte van het BBP is Nederland wereldwijd nummer 1 (NVB, 2014). Dit is van belang voor de hoogte van de maximale hypotheeksom ten opzichte van de waarde van het onderpand (loan-to-value, LTV). Huishoudens die bijna met pensioen gaan, zien namelijk dat ze weinig in inkomen achteruitgaan als ze stoppen met werken (zie ook Smid, 2015, paragraaf 2). Dit vermindert de noodzaak om de hypotheekschuld volledig af te lossen alvorens met pensioen te gaan. In veel andere landen, bijvoorbeeld BelgiĆ« en ItaliĆ«, is dit wel de normale gang van zaken. Doordat een koopwoning daar doorgaans is afgelost als de eigenaar met pensioen gaat, compenseert dit wegvallen van de woonlasten de inkomensdaling.

Conclusie: juist

Het is dus juist dat Nederland tegenover een relatief hoge hypotheekschuld veel vermogen heeft staan. Het hoge pensioenvermogen zorgt er onder andere voor dat oudere huishoudens een hogere hypotheeklening beter kunnen dragen.

Literatuur

NVB (2014). The Dutch Mortgage Market.

Smid, T. (2015). Een toereikend pensioen is niet vanzelfsprekend.

Naar de overzichtspagina van de Tien LTV-stellingen

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666
Paul de Vries
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven