RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse woningmarkt sterk van start in 2015

Economisch commentaar

Delen:
  • Aantal verkopen hoger dan begin vorig jaar
  • Aanbod koopwoningen daalt
  • De huizenprijzen stijgen verder
  • Verdere toename woningverkopen en huizenprijzen verwacht in 2015

Het aantal bij het Kadaster geregistreerde verkopen van bestaande koopwoningen kende in de eerste twee maanden van 2015 een positieve ontwikkeling. De terugval was minder sterk dan wij hadden verwacht. Vooruitkijkend duidt ook het vertrouwen op de woningmarkt op verdere groei. Dit vertrouwen –gemeten door de Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis (EHM)– viel begin dit jaar niet sterk terug en noteerde in maart de waarde van 104. Dit is slechts 1 punt lager dan de hoogste waarde sinds de invoering van de indicator in 2004 die we in december vorig jaar konden meten. Dit duidt op een verdere toename van de verkopen (figuur 1), zij het vanwege de onderwaterproblematiek niet zo sterk als de figuur wellicht suggereert.

Figuur 1: Vertrouwen duidt op toename verkopen
Figuur 1: Vertrouwen duidt op toename verkopenBron: VEH/OTB, bewerking Rabobank 

Toename verkopen in januari en februari…

De historisch sterke decembermaand van 2014 had mede door de verruimde schenkingsvrijstelling kenmerken van een eindejaarsrally. Daardoor hadden wij voor de eerste maanden van het jaar een forse daling van het aantal eigendomsoverdrachten verwacht. Hoewel het niveau van januari inderdaad aanzienlijk lager is dan dat van december (figuur 1), kende januari 2015 wel een lichte stijging in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar (+6%). In februari van dit jaar steeg het aantal verkopen verder, met 17% op jaarbasis. Dit was ook 11% meer dan in januari 2015 (seizoensgecorrigeerd). Het totaal van de laatste twaalf maanden stijgt met deze cijfers licht, naar circa 156.000 (figuur 2). 

Figuur 2: Twaalfmaandstotaal neemt verder toe
Figuur 2: Twaalfmaandstotaal neemt verder toeBron: Kadaster

 … dragen bij aan een afname van het aanbod…

De toename van de verkopen heeft een effect op het koopwoningaanbod. Een stijging van het aantal transacties leidt (als al het andere constant blijft) tot een daling van het aanbod. Dit zien we duidelijk terug in de cijfers van januari en februari 2015. Het aantal te koop staande woningen was in februari circa 5.000 lager dan in december 2014 (figuur 3). Tegelijkertijd is de markt nog wel ruim; het keuzeaanbod was in het laatste kwartaal van 2014 nog steeds aanzienlijk hoger dan voor de crisis, in elk segment (figuur 4). 

Figuur 3: Aanbod koopwoningen daalt
Figuur 3: Aanbod koopwoningen daaltBron: Huizenzoeker.nl, bewerking Rabobank
Figuur 4: Markt nog ruim in elk segment
Figuur 4: Markt nog ruim in elk segmentBron: NVM, bewerking Rabobank

… wat resulteert in een stijging van de huizenprijzen

De minder ruime markt geeft verkopers langzaam maar zeker een betere onderhandelingspositie en oefent daarmee een opwaartse druk uit op de prijs. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het Kadaster/CBS steeg daardoor zowel in januari als in februari met 0,1% op maandbasis (seizoensgecorrigeerd). In vergelijking met de eerste twee maanden van 2014 is er sprake van een stijging van 2,2%. Het momentum (verandering van het driemaandsgemiddelde) is met een bescheiden plus van 0,2% echter wel betrekkelijk zwak (figuur 5). Een beperkte stijging is ondanks de relatief sterke toename van de transacties in lijn met de verwachtingen. Huishoudens kunnen immers minder lenen, mede door de strengere Nibud-normen per 1 januari van dit jaar. 

Figuur 5: Verdere toename van de prijs
Figuur 5: Verdere toename van de prijsBron: CBS, bewerking Rabobank

Vooruitzichten voor dit jaar positief

In ons Kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven wij waarom we in 2015 een verdere toename van de verkopen en huizenprijzen verwachten. Belangrijke factoren hiervoor zijn onder andere het recente economische herstel en de historisch lage hypotheekrente. De sterke start van dit jaar bevestigt dit beeld.

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven