RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse export goed uit de startblokken in 2015

Economisch commentaar

Delen:
  • Groei van de Nederlandse export versnelt in januari ten opzichte van december
  • Ontwikkeling van de productie in de maakindustrie juist minder positief
  • Totale industriĆ«le productie stijgt door normalisatie van de gasproductie
  • Vooruitzichten voor de export en maakindustrie zijn goed

De positieve ontwikkeling van de Nederlandse export heeft zich in het begin van 2015 voortgezet. De productie in de Nederlandse maakindustrie liet echter een zwakke start van het jaar zien. Ondanks de matige toename van het productievolume in de maakindustrie wijzen sentimentsindicatoren zoals de Inkoopmanagersindex (PMI) en het producentenvertrouwen van het CBS nog op verdere groei van de productie in de komende maanden. Dit geldt ook voor het exportvolume, waarbij vooral de waardedaling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar de verwachte hogere groei ondersteunt (figuur 1). 

Hogere exportgroei in januari

Cijfers over januari laten zien dat het exportvolume van Nederlandse goederen met 3,7% is toegenomen ten opzichte van december 2014 (seizoensgecorrigeerd). Het momentum (3maands/3maands-gemiddelde) bereikte hierdoor zelfs het hoogste punt sinds september 2009 (figuur 2). Hiermee is de Nederlandse export 2015 goed van start gegaan en zet de positieve ontwikkeling van 2014 zich voort.

Voor de komende kwartalen gaan wij zoals gezegd uit van verdere exportgroei. Inkoopmanagersindices in de voor Nederland belangrijke uitvoerbestemmingen ondersteunen dit beeld. Deze wijzen op verdere groei van de Nederlandse maakindustrie en de daarmee samenhangende export (zie verderop) in de komende maanden.

Figuur 1: Daling van de euro zet door
Figuur 1: Daling van de euro zet doorBron: Macrobond
Figuur 2: Sterke stijging momentum export
Figuur 2: Sterke stijging momentum exportBron: CBS, Rabobank

Maakindustrie neemt slechts licht toe

Het productievolume van de maakindustrie daalde in januari met 1,1% ten opzichte van december 2014 (seizoensgecorrigeerd). In de laatste drie maanden van 2014 nam de productie in de maakindustrie steeds licht toe. In de eerste maand van het nieuwe jaar was er dus een terugval. Dit is historisch gezien niet in lijn met de ontwikkeling van de Nederlandse export. Het momentum van de Nederlandse export van goederen heeft een sterk verband met het momentum van de productie in de Nederlandse maakindustrie (figuur 3). Bovendien is het waarschijnlijk dat de maakindustrie verdere steun zal krijgen van een toenemende binnenlandse vraag (zie ook: Nederland: consument draagt weer bij aan economische groei).

Ook de sentimentsindicatoren voor de maakindustrie wijzen op groei. De Nederlandse inkoopmanagersindex (PMI) kwam in februari uit op 52,2. Dat is iets lager dan de stand van 54,1 in januari (figuur 4). Het door het CBS gemeten producentenvertrouwen voor de Nederlandse maakindustrie daalde in februari ook. Maar beide sentimentsindicatoren wijzen ondanks deze recente dalingen nog steeds op groei.

Omdat veel signalen voor de Nederlandse maakindustrie positief zijn en wij een verdere groei van de uitvoer voorzien verwachten wij dat de sector na de zwakke start van het jaar een sterker vervolg zal laten zien.

Figuur 3: Verband Nederlandse maakindustrie en export
Figuur 3: Verband Nederlandse maakindustrie en exportBron: CBS, Rabobank
Figuur 4: Sentiment duidt nog wel op groei
Figuur 4: Sentiment duidt nog wel op groeiBron: Markit, Bloomberg
Delen:
Auteur(s)
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven