RaboResearch - Economisch Onderzoek

Infographic Economisch Kwartaalbericht maart 2015

Infographic

Delen:

De Nederlandse economie groeit in 2015 en 2016 met 1 3/4%. Als verdere geopolitieke onrust uitblijft en het vertrouwen herstelt, kan de groei hoger uitvallen. Dit is hard nodig gezien de schade die de crisis de afgelopen jaren heeft aangericht. Hiervan is ons land nog niet hersteld. De economische groei is de komende jaren breed gedragen: export, private investeringen én particuliere consumptie nemen allemaal toe. Enkele factoren maken een sneller dan verwacht mondiaal economisch herstel mogelijk, zoals de lagere olieprijzen, de lagere inflatie en dus koopkrachtwinst voor consumenten, en –voor de eurozone– de extra groeisteun door de zwakkere euro.
Dat en meer staat in de maart-editie van ons Economisch Kwartaalbericht.

Infographic EKB 
Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Erwin Blaauw
Rabobank KEO
Jurriaan Kalf
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Herwin Loman
Rabobank KEO
030 21 62666
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1929 6455
Marcel Weernink
Rabobank KEO
030 21 62666
Elwin de Groot
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 1389 2916
Philip Marey
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
030 71 21437
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven