RaboResearch - Economisch Onderzoek

De ene LTV is de andere niet

Economisch commentaar

Delen:

Wat is LTV?

De loan-to-value (LTV) van een hypotheek is de nog uitstaande hypotheeksom gedeeld door de waarde van het onderpand. De LTV is een van de belangrijkste indicatoren voor de risico’s van een hypotheek(-portefeuille). Hoe lager de LTV, hoe waarschijnlijker het is dat de huiseigenaar de hypotheek bij verkoop van de woning kan aflossen, zelfs als er betalingsproblemen zijn.

Discussie over de maximale LTV bij aankoop

Per januari 2015 is de maximale LTV bij aankoop 103%. Een wettelijke regeling bepaalt dat de LTV-limiet in de komende jaren stapsgewijs verder omlaag gaat naar 100% in 2018. Dit houdt in dat de hypotheeksom bij aankoop van een woning dan niet meer hoger mag zijn dan de waarde van deze woning. Op dit moment onderzoekt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC, 2014) de effecten op de financiële stabiliteit en de economie van een verdere verlaging van de LTV-limiet vanaf 2018. Naar verwachting publiceert het comité zijn bevindingen in mei 2015.

Tien stellingen

In de discussie over de LTV-limiet ervaren wij veel misverstanden. Hieronder treft u tien feiten en fabels aan die wij in de discussies zijn tegengekomen. 

Hieronder treft u tien stellingen aan over de Loan-to-value (LTV):

  1. De ene LTV is de andere niet - 20 februari 2015
  2. Andere schattingsmethode, andere LTV - 23 februari 2015
  3. Aanscherping LTI-limiet effectiever dan LTV-limiet - 27 februari 2015
  4. Internationale vergelijking LTV: vertel het hele verhaal - 2 maart 2015
  5. De LTV is ook een uitkomst van het belastingstelsel - 9 maart 2015
  6. Tegenover schulden staan ook vermogens - 10 maart 2015
  7. Huizenprijzen in Nederland minder volatiel dan in andere dynamische woningmarkten - 12 maart 2015
  8. Verlaging LTV-limiet heeft negatief effect op de huizenprijs - 13 maart 2015
  9. Het huidige beleid zorgt al voor een dalende gemiddelde LTV - 16 maart 2015
  10. Een LTV-limiet van 90% zorgt voor meer scheefwoners - 16 maart 2015
Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666
Paul de Vries
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven