RaboResearch - Economisch Onderzoek

Consumptiegroei van Nederlandse huishoudens zet door

Economisch commentaar

Delen:
  • De particuliere consumptie steeg in januari 2015 fors ten opzichte van een jaar eerder
  • Werkloosheid in februari afgenomen door een daling van de beroepsbevolking
  • Consumentenvertrouwen in maart weer toegenomen
  • Vooruitzichten voor de particuliere consumptie zijn positief

Recente cijfers over de consumptie van Nederlandse huishoudens en het consumentenvertrouwen ondersteunen onze verwachting van een gematigde toename van de binnenlandse economische dynamiek. In januari 2015 daalde de particuliere consumptie ten opzichte van december, maar dat was door de sterke groei aan het einde van vorig jaar geen verrassing. Ten opzichte van januari 2014 liet zij de hoogste jaar-op-jaarstijging zien sinds november 2010. De werkloosheid is in februari licht gedaald doordat de beroepsbevolking afnam. Verder kende het consumentenvertrouwen in de afgelopen maanden een volatiel verloop. In maart steeg de vertrouwensindex doordat consumenten positiever zijn over het algemene economische klimaat, maar de koopbereidheid onder consumenten nam slechts licht toe. 

Positieve ontwikkeling particuliere consumptie

De in de media vaak aangehaalde jaar-op-jaargroei van de huishoudconsumptie behaalde in januari van dit jaar de hoogste groei sinds oktober 2010. Januari 2014 was een relatief warme maand, wat de particuliere consumptie van gas toen heeft gedrukt. Ten opzichte van die zelfde maand een jaar eerder groeide de particuliere consumptie in januari 2015 met 1,8%. Doordat de temperatuur aan het begin van dit jaar weer is genormaliseerd, is de particuliere consumptie van energie fors gestegen ten opzichte van een jaar geleden (figuur 1). Maar ook de kortetermijnontwikkeling van de particuliere consumptie is positief te noemen. Het momentum (de groei van het 3-maandsgemiddelde) steeg verder, naar 0,9% (figuur 2).

Figuur 1: Gasconsumptie herstelt ten opzichte van januari 2014
Figuur 1: Gasconsumptie herstelt ten opzichte januari 2014Bron: CBS, Rabobank
Figuur 2: Stijging momentum particuliere consumptie
Figuur 2: Stijging momentum particuliere consumptieBron: CBS, Rabobank

Daling werkloosheid in februari

In februari is de werkloosheid uitgekomen op 7,1% (Eurostat/ILO-definitie). In januari bedroeg de werkloosheid nog 7,2% (figuur 3). Deze lichte daling van de werkloosheid is vrijwel volledig ingegeven door een afname van het arbeidsaanbod. De beroepsbevolking daalde in februari met 13.000. De werkgelegenheid daalde ook, met 1.000. Voor de komende maanden gaan wij uit van een verdere daling van de werkloosheid doordat de werkgelegenheid aan zal trekken. Dit suggereren arbeidsmarktindicatoren, zoals de toename van het aantal uitzenduren. Een toename van het aantal uitzenduren is een goede indicator voor toekomstig arbeidsmarktherstel in de private sector (zie ook: Seinen Nederlandse arbeidsmarkt op groen). Als de werkgelegenheid aantrekt, is dit hierbij vaak het eerst merkbaar doordat bedrijven meer flexibelere arbeid zoals uitzendkrachten inhuren.

Forse toename consumentenvertrouwen in maart

Het consumentenvertrouwen kende een vlakke start van het jaar maar verbeterde in maart ineens fors. De consument is in die maand positiever geworden over het algemene economische klimaat, maar de koopbereidheid onder consumenten neemt slechts mondjesmaat toe (figuur 4). Historisch gezien is de koopbereidheid een betere indicator voor de toename van de particuliere consumptie. Naast een verbetert sentiment zal ook de stijging van de reƫel beschikbare huishoudinkomens een positieve impact hebben op de bestedingen van huishoudens. Daarom gaan wij voor de rest van dit jaar uit van een gematigde toename van het particuliere consumptievolume.

Figuur 3: Lichte daling werkloosheid
Figuur 3: Lichte daling werkloosheidBron: CBS
Figuur 4: Toename consumentenvertrouwen
Figuur 4: Toename consumentenvertrouwenBron: CBS
Delen:
Auteur(s)
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven