RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Dossier ontwikkelingen Griekenland

Economisch commentaar

Delen:

Eerder dit jaar zijn de spanningen tussen Griekenland en haar schuldeisers sterk toegenomen, evenals het risico op een Grieks vertrek uit de eurozone. Er werd geen akkoord bereikt binnen het tweede steunpakket en het pakket liep onvoltooid af. Er was lange tijd dringend behoefte aan financiële steun om zo een noodgedwongen vertrek uit de eurozone te voorkomen. Ondertussen heeft de Griekse overheid een akkoord bereikt met haar schuldeisers over een derde steunpakket. De kans op een Grexit is daardoor weer kleiner geworden. Het is echter onzeker of dat het pakket een structurele oplossing biedt voor de Griekse (staatsschulden)kwestie.   

Hieronder kunt u de relevante ontwikkelingen lezen in ons dossier Griekenland.

Griekse verkiezingsuitslag: steun voor euro gegroeid, onzekerheid blijft - 21 september 2015
In de afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Griekenland en zijn schuldeisers sterk toegenomen, evenals het risico op een Grieks vertrek uit de eurozone. Ondertussen lijkt de Griekse overheid bereid om in ruil voor financiële steun toe te geven aan de harde eisen van Europa, maar het is nog allerminst duidelijk wanneer de crisis wordt bezworen en wat dat dan precies inhoudt.

Derde steunpakket Griekenland een feit: kans op Grexit weer kleiner - 20 augustus 2015
Het derde steunpakket aan Griekenland is op 19 augustus officieel goedgekeurd. De kans op een Grexit op de korte termijn is hierdoor afgenomen. Het is echter onzeker of dat het pakket succesvol is. De kans op onrust blijft in de komende jaren groot.

Van Grexit naar a-Greek-ment - 13 juli 2015
Maandagochtend is er een akkoord bereikt op basis waarvan onderhandelingen over een derde steunpakket zouden kunnen starten. Vereiste is wel dat het Griekse parlement het voorstel uiterlijk woensdag aanneemt, waarna parlementen in een aantal andere lidstaten hun fiat moeten geven om de daadwerkelijke onderhandelingen over een pakket te starten.  

Griekenland zegt 'oxi'! - 6 juli 2015
De Grieken stemden in het referendum op zondag 5 juli in ruime meerderheid ‘oxi’ (neen). Wij zien nauwelijks ruimte om tot een akkoord te komen over een derde steunpakket voor Griekenland en achten een Grexit nu het meest waarschijnlijke scenario.

Pre-referendum Griekenland: hoe verder de komende maanden (Engelstalig) - 3 juli 2015
De onzekerheid rondom de Griekse saga verdwijnt niet met het referendum deze zondag. Ook niet bij de meest gunstige uitkomst. Griekse banken zullen dinsdag dan ook nog niet open gaan. Wij schetsen drie scenario’s voor hoe verder de komende maanden.

Is Griekenland het zwaard van Damocles voor groei in de eurozone? - 2 juli 2015
De economische uitgangspositie van de eurozone is vooralsnog gunstig, maar een uittreding van Griekenland vormt een neerwaarts risico voor de groei in het eurogebied en daardoor ook voor de wereldeconomie.

Stand van zaken Griekenland/Grexit - 29 juni 2015
De Eurogroep heeft op 27 juni de onderhandelingen over een verlenging van het bailout-programma stopgezet, wat het risico op een Grieks faillissement vergroot. Met het oog op de geringe exposure op Griekenland van banken in de eurozone en de nieuwe crisismechanismen op Europees niveau voorzien wij echter geen grootschalige besmetting van andere Europese landen.
Deze studie is ook Engelstalig beschikbaar.

Statusupdate ‘dossier Griekenland’ - 27 februari 2015
Met de vier maanden verlenging van het steunpakket is de acute crisis verdwenen. Desondanks blijft het ‘dossier Griekenland’ de komende maanden spelen. Deze Special behandelt de feiten en fabels over Griekenland en de gevaren van een Grexit.

Griekenland kiest - 26 januari 2015
Zoals verwacht hebben de Grieken gekozen voor SYRIZA, waardoor deze partij aan de macht komt. De nieuwe regering zal niet voor een Grexit kiezen, de onderhandelingen met de Trojka zullen echter wel moeilijker gaan worden.

Griekenland: een Grexit is geen reële optie - 15 januari 2015
Een Grexit is rationeel gezien geen logische optie. Het is te kostbaar voor alle betrokken partijen. Onderliggend blijft de hoge schuldenlast een probleem. Wij pleiten daarom voor een herstructurering op termijn in ruil voor verdere hervormingen.

Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
Allard Bruinshoofd
Rabobank KEO
Hugo Erken
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Elwin de Groot
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
Jurriaan Kalf
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Herwin Loman
Rabobank KEO
030 21 62666
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Marcel Weernink
Rabobank KEO
030 21 62666

naar boven