RaboResearch - Economisch Onderzoek

Daling wereldhandel door terugval Chinese groei

Economisch commentaar

Delen:
  • In mei kromp de wereldhandel, vooral doordat de handel in Azië terugliep
  • Dit lijkt vooral te zijn veroorzaakt door de sterke terugval van de economische groei in China begin dit jaar
  • Directe impact op Nederlandse handel is beperkt
  • Dat de Chinese handel in juni flink aantrok is daarom goed nieuws voor de wereldhandel, al zijn er ook negatieve signalen

Wereldhandel daalt sterk in mei…

Het wereldhandelsvolume kromp in mei, zo rapporteerde het CPB op 22 juli. Ten opzichte van de voorgaande maand (maand-op-maand) bedroeg de krimp 1,2%, nadat het volume in april al met 0,2% was gekrompen. Het momentum, dat wil zeggen de mutatie tussen het gemiddelde van de laatste 3 maanden en het gemiddelde van de voorgaande 3 maanden, bedroeg -1,3%, de sterkst negatief sinds mei 2009 (figuur 1). Dit kwam vooral doordat het momentum in opkomend Azië erg zwak was.

Figuur 1: Daling vooral in Azië
Figuur 1: Daling vooral in AziëSource: Macrobond
Figuur 2: Door daling van Chinese import…
Figuur 2: Door daling van Chinese import…Source: Macrobond (Chinese importprijzen voor juni zijn Rabo-schattingen)

…door terugval groei in China

De verklaring ligt hoogstwaarschijnlijk in China. China neemt meer dan de helft van de totale handel in opkomend Azië voor haar rekening en de handel in opkomend Azië ontwikkelt zich doorgaans dan ook sterk in lijn met de Chinese handel. Begin dit jaar daalden vooral de Chinese importen (figuur 2), maar ook de Chinese exporten (figuur 3) sterk. Dit hing samen met de sterke terugval van de economische groei die China in die periode doormaakte. 

Directe impact op Nederland is beperkt

De directe impact van deze krimp van het handelsvolume in opkomend Azië op de Nederlandse economie valt waarschijnlijk mee. Van de totale Nederlandse export ging in 2014 namelijk minder dan 10% naar Azië en slechts 1.8% naar China. Veruit het grootste deel van de Nederlandse export blijft binnen Europa, waar het handelsmomentum de laatste maanden redelijk op peil is gebleven (figuur 1).

Figure 3: ...en Chinese export
Figure 3: ...en Chinese exportSource: Macrobond (Chinese exportprijzen voor juni zijn Rabo-schattingen)
Figuur 4: Momentum lijkt weer terug te vallen
Figuur 4: Momentum lijkt weer terug te vallenSource: Bloomberg & Macrobond

Chinese handel trekt aan in juni, maar niet alle signalen zijn positief

Vooruitkijkend biedt de sterke correlatie tussen de Chinese handel en de totale handel enige reden voor optimisme. Zowel de Chinese export- als importvolumes trokken namelijk flink aan in juni (figuren 2 en 3). Ook andere recent uitgekomen data suggereren dat de economische activiteit in China in de loop van het tweede kwartaal weer wat is hersteld. De signalen zijn evenwel niet onverdeeld gunstig. Zo liep volgens de eerste raming de Inkoopmanagers index voor de Chinese maakindustrie flink terug in juli (figuur 4). Opvallend kwam dit vooral door teruglopende exportorders, wat suggereert dat de importvraag nu buiten China aan het teruglopen is.

Delen:
Auteur(s)

naar boven