RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse export en maakindustrie groeien in het vierde kwartaal van 2014

Economisch commentaar

Delen:
  • Versnelling Nederlandse exportgroei in het vierde kwartaal van 2014 na tijdelijke dip in het midden van het jaar
  • Lichte toename van de productie in de maakindustrie in het vierde kwartaal
  • Economische groei in het laatste kwartaal gedrukt door lagere gasproductie

Recente cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse export en productie in de maakindustrie wijzen op groei in het vierde kwartaal van vorig jaar. De totale industrie, die naast de maakindustrie ook de energiesector omvat, zal door de lager dan gebruikelijke gasproductie waarschijnlijk zijn gekrompen in het laatste kwartaal. Dit heeft een drukkend effect op de economische groei. Wij rekenen mede daarom op een matige groei van het BBP-volume van 0,3% in het laatste kwartaal.

Hogere exportgroei

In november nam het seizoensgecorrigeerde exportvolume van Nederlandse goederen met 1,3% toe ten opzichte van oktober. Het momentum (3m/3m gemiddelde) nam in november toe naar 2% (figuur 1). Indien het exportvolume in december onveranderd blijft, neemt de Nederlandse goederenexport in het vierde kwartaal van 2014 met 2,2% toe ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit zou een versnelling van de exportgroei inhouden ten opzichte van het tweede en derde kwartaal, waarin de export zich door de internationale spanningen wat zwakker ontwikkelde dan aan het begin van het jaar.

Hoewel de neerwaartse risico’s door geopolitieke spanningen blijven bestaan, gaan we uit van verdere exportgroei in de komende kwartalen. Inkoopmanagersindices in de voor Nederland belangrijke uitvoerbestemmingen wijzen op een verdere groei van de Nederlandse maakindustrie en de daarmee samenhangende export (zie verderop) in de komende maanden. Daarbij krijgt de uitvoer steun in de rug van een waardedaling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond (figuur 2).

Figuur 1: Momentum export stijgt verder
Figuur 1: Momentum export stijgt verderBron: CBS, Rabobank
Figuur 2: Euro verzwakt tegen Amerikaanse dollar en Britse pond
Figuur 2: Euro verzwakt tegen Amerikaanse dollar en Britse pondBron: Macrobond

Maakindustrie trekt iets aan

In lijn met de toename van de export nam het seizoensgecorrigeerde productievolume van de maakindustrie in november met 0,6% maand-op-maand toe, gelijk aan de toename in oktober. Het momentum van de productie kwam in november eveneens uit op 0,6% (figuur 3). Indien het productievolume in de maakindustrie in december gelijk blijft, komt de kwartaal-op-kwartaal groei van de maakindustrie in het vierde kwartaal uit op 0,4%. Gezien het positieve sentiment is een hogere groei echter goed mogelijk.

Sentimentsindicatoren voor de maakindustrie wijzen al geruime tijd in de goede richting. In de voor Nederland belangrijke uitvoerbestemmingen bevindt de inkoopmanagersindex (PMI) van de maakindustrie zich boven de 50 (figuur 4) en wijst daarmee op een groei in de komende maanden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de Duitse PMI in december vorig jaar aanzienlijk lager stond dan aan het begin van 2014. De Nederlandse PMI kwam in december uit op 53,5 en wijst daarmee op groei. Het door het CBS gemeten producentenvertrouwen voor de Nederlandse maakindustrie steeg in december verder naar 3,4 en bevindt zich op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2011.

De totale industriële productie, die naast de maakindustrie ook de mijnbouw en de energieproductie omvat, nam in november met 1,5% maand-op-maand toe. Deze groei is het gevolg van een normalisatie van de gasproductie ten opzichte van oktober. Door het relatief warme weer in oktober was de gasproductie in die maand beperkt vergeleken met het normale seizoenspatroon, waardoor de totale industriële productie in die maand met 1,8% daalde. De ontwikkeling in oktober en november tezamen wijst op een krimp van de industriële productie in het vierde kwartaal. Door deze verwachte krimp heeft de totale industrie een neerwaarts effect op de BBP-groei. Wij rekenen mede daarom op een matige groei van het BBP-volume van 0,3% in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Figuur 3: Productiestijging maakindustrie
Figuur 3: Productiestijging maakindustrieBron: CBS
Figuur 4: Positief sentiment bij handelspartners
Figuur 4: Positief sentiment bij handelspartnersBron: Markit, Bloomberg
Delen:
Auteur(s)
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864
Theo Smid
Rabobank KEO
030 21 62666

naar boven