RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Eindejaarsrally Nederlandse woningmarkt sterker dan verwacht

Economisch commentaar

Delen:
  • NVM-cijfers vierde kwartaal 2014 zijn sterker dan verwacht
  • De mediane huizenprijs is 3,5% hoger in vergelijking met 2013K4
  • Het aantal verkopen steeg sterk: ruim 30% op jaarbasis
  • Regionale verschillen blijven fors
  • Verdere groei woningverkopen en huizenprijzen verwacht in 2015

Versnelling toename koopovereenkomsten…

Het aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars kende in het laatste kwartaal van 2014 met 34.622 het beste vierde kwartaal sinds 2007 (figuur 1). Met een stijging van 13,7% ten opzichte van het derde kwartaal in 2014 (seizoensgecorrigeerd) is de toename van het aantal koopovereenkomsten versneld. In de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het aantal verkopen gecorrigeerd voor seizoenseffecten gemiddeld met 5,2% op kwartaalbasis. Het medio 2013 ingezette herstel op de koopwoningmarkt maakte in het laatste kwartaal van vorig jaar dus een duidelijke eindejaarsrally door. 

Figuur 1: Beste vierde kwartaal sinds 2007
Figuur 1: Beste vierde kwartaal sinds 2007 Bron: NVM, Rabobank

… draagt bij aan een stijging van de huizenprijzen

De toename van de verkopen geeft aanbieders een betere onderhandelingspositie. Dit draagt bij aan een stijging van de prijs. De mediane huizenprijs nam in het afgelopen kwartaal verder toe, zowel op kwartaalbasis (+0,4%, seizoensgecorrigeerd) als op jaarbasis (+3,5%). De mediane huizenprijs van de NVM corrigeert niet voor kwaliteitskenmerken en de samenstelling van de woningverkopen naar woningtype zoals de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van Kadaster/CBS, maar over het geheel is de samenhang in de ontwikkeling van beide maatstaven sterk (figuur 2). Net als de mediane huizenprijs van de NVM is de PBK in 2014 toegenomen, maar die groei was met naar schatting 1% gematigder dan de maatstaf van de NVM. 

Figuur 2: Verdere toename van de prijs
Figuur 2: Verdere toename van de prijsBron: CBS, NVM, Rabobank

Regionale verschillen blijven fors 

De toename van de verkoopaantallen en huizenprijzen zijn in de meeste regio’s zichtbaar en leidt ertoe dat de keuzemogelijkheden voor kopers afnemen (figuur 3). Tegelijkertijd blijft de woningmarkt in delen van het land erg ruim. Van krapte is vooral sprake in het grootstedelijke gebied. De NVM (2014) geeft aan dat de markt voor verkopers in verschillende steden zoals Amsterdam, Utrecht en Breda gunstig is. Meer perifere gebieden zoals de Achterhoek, de Kop van Noord-Holland en Noordoost Groningen profiteren daarentegen veel minder van het herstel. Dit past in ons beeld dat in tijden van herstel eerst het stedelijke gebied aantrekt, en dat het landelijke gebied daarna volgt (Oevering, 2014).

Figuur 3: Minder keuzemogelijkheden kopers
Figuur 3: Minder keuzemogelijkheden kopersBron: NVM

Vooruitzichten voor dit jaar positief

In ons recente commentaar over de koopwoningmarkt gaven wij al aan dat we een sterke decembermaand verwachtten voor wat betreft het aantal eigendomsoverdrachten van bestaande koopwoningen dat bij het Kadaster wordt geregistreerd. In het laatste kwartaal van 2014 konden kopers immers nog profiteren van de verruimde schenkingsvrijstelling en minder stringente Nibud-normen, die per 1 januari van dit jaar strenger zijn geworden. De toename van het aantal koopovereenkomsten die de NVM over het vierde kwartaal rapporteert, suggereert echter dat de stijging van de transactieaantallen in december nog sterker was dan wij hadden verwacht.

Een deel van de transacties die plaatshadden tegen het einde van 2014 zijn tot stand gekomen met behulp van een schenking en moesten dus voor het einde van dat jaar zijn afgerond. Dit kan ervoor zorgen dat de terugval in de eerste maanden van 2015 sterker zal zijn dan de daling die normaal gesproken plaatsvindt. In ons Kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven wij echter waarom we in 2015 een verdere toename van de verkopen en prijzen verwachten. Belangrijke factoren hiervoor zijn het recente economische herstel, het hoge vertrouwen en de historisch lage hypotheekrente.  

 

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven