RaboResearch - Economisch Onderzoek

Seinen Nederlandse arbeidsmarkt op groen

Economisch commentaar

Delen:
  • Sterkste stijging uitzenduren in 4 jaar
  • Werkloosheid blijft gelijk ondanks toename werkgelegenheid
  • Nieuwe meetmethode leidt tot hoger niveau werkloosheid

Sterke stijging uitzenduren

Het aantal uitzenduren kende in het vierde kwartaal van 2014 de sterkste kwartaal-op-kwartaal stijging in vier jaar en stijgt nu al bijna twee jaar onafgebroken. Daarmee werd in het laatste kwartaal van 2014 het hoogste punt bereikt sinds eind 2008 (figuur 1). 

Figuur 1: Aantal uitzenduren neemt verder toe
Figuur 1: Aantal uitzenduren neemt verder toeBron: CBS
Figuur 2: Stijging uitzenduren voorloper werkgelegenheidsherstel
Figuur 2: Stijging uitzenduren voorloper werkgelegenheidsherstelBron: CBS

De toename van het aantal uitzenduren is een duidelijk signaal voor herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 blijkt de ontwikkeling van het aantal uitzenduren een goede indicator voor toekomstig arbeidsmarktherstel in de private sector (figuur 2). Als de werkgelegenheid aantrekt is dit vaak het eerste merkbaar doordat bedrijven meer flexibelere arbeid zoals uitzendkrachten inhuren.

De sterke stijging van het aantal uitzenduren in de afgelopen kwartalen ligt wat dat betreft in lijn met andere positieve arbeidsmarktontwikkelingen. Zo neemt het aantal vacatures al zes kwartalen op rij toe en kende het laatste kwartaal van 2014 de sterkste werkgelegenheidsstijging sinds 2008. 

Werkloosheid daalt niet ondanks toename werkgelegenheid

In januari is de werkloosheid (ILO definitie) gelijk gebleven op 7,2%. Onderliggend was het beeld positiever, aangezien zowel de werkgelegenheid als het arbeidsaanbod toenam.

De werkloosheid daalt al langere tijd nauwelijks. Na een sterke daling in de eerste helft van vorig jaar is de werkloosheid in de tweede helft vrijwel gelijk gebleven (figuur 3). De belangrijkste reden hiervoor is een verschil in ontwikkeling van het arbeidsaanbod in de twee perioden. In het eerste halfjaar van 2014 daalde de werkgelegenheid maar nam de werkloosheid toch af doordat het arbeidsaanbod van vooral jongeren sterk daalde. In de tweede helft van het jaar steeg de werkgelegenheid sterk, maar bleef de werkloosheid onveranderd door een even grote stijging van het arbeidsaanbod. Dus hoewel dat niet blijkt uit de werkloosheidscijfers, was de onderliggende arbeidsmarktontwikkeling van het afgelopen halfjaar gunstiger dan in het eerste halfjaar van 2014.

Wij verwachten dat de werkloosheid dit jaar daalt door de stijgende werkgelegenheid, hoewel een toenemend arbeidsaanbod deze daling enigszins zal remmen.

Figuur 3: Werkloosheid blijft gelijk ondanks toename werkgelegenheid
Figuur 3: Werkloosheid blijft gelijk ondanks toename werkgelegenheidBron: CBS

Nieuwe meetmethode leidt tot hoger niveau werkloosheid

Het CBS heeft zijn methode om de werkloosheid te meten sinds deze maand veranderd. Hierdoor ligt het niveau van de werkloosheid nu structureel hoger, met gemiddeld 0,6%-punt (figuur 4). Navraag bij het CBS leert dat er twee redenen zijn voor het hogere niveau van de werkloosheidpercentage. Ten eerste worden meer mensen tot de werkloze beroepsbevolking gerekend doordat een andere definitie van werkloosheid wordt gehanteerd.[1] Ten tweede is het niveau van het aantal werkenden lager doordat het CBS nu via internet enquêteert in plaats van telefonisch en middels persoonlijke interviews. Het blijkt namelijk dat het aantal geënquêteerden dat aangeeft niet werkzaam te zijn via internet structureel hoger ligt dan wanneer er persoonlijk wordt geënquêteerd.

Figuur 4: Niveau werkloosheid hoger
Figuur 4: Niveau werkloosheid hoger Bron: CBS

Voetnoot

[1] Voorheen was iemand niet werkloos als hij wel werkzoekende was maar geen werk wilde. Dit onderscheid wordt nu niet meer gemaakt, waardoor deze personen nu wel tot de werkloze beroepsbevolking worden gerekend.

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven