RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse economie groeit verder in het vierde kwartaal van 2014

Economisch commentaar

Delen:
  • Het Nederlandse BBP-volume nam in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5% toe ten opzichte van het kwartaal ervoor
  • In 2014 als geheel groeide de economie met 0,8% ten opzichte van 2013
  • Groei in het vierde kwartaal werd breder gedragen dan in eerdere kwartalen, maar geholpen door tijdelijke factoren
  • Dit jaar verwachten wij een versnelling van de economische groei door een verder aantrekkende binnenlandse vraag

Volgens de eerste raming van het CBS is het Nederlandse BBP-volume in het vierde kwartaal van 2014 gecorrigeerd voor seizoenseffecten met 0,5% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor (figuur 1). Deze groei werd breder gedragen dan in eerdere kwartalen het geval was, doordat naast de export nu ook de private investeringen en de particuliere consumptie positieve groeibijdragen lieten zien. Hierdoor sloot het jaar positief af en behaalde de Nederlandse economie uiteindelijk een groei van 0,8% ten opzichte van 2013. De groei in het laatste kwartaal was licht hoger dan wij hadden verwacht. Daarbij moeten we wel opmerken dat deze groei mede is veroorzaakt door tijdelijke factoren, die in het eerste kwartaal van 2015 weer wegvallen. Voor 2015 gaan wij uit van een versnelling van de economische groei, onder andere door een verder aantrekkende binnenlandse vraag. 

Figuur 1: Breder gedragen BBP-groei in vierde kwartaal
Figuur 1: Breder gedragen BBP-groei in vierde kwartaalBron: CBS, Rabobank

Export draagt de economische groei in 2014 grotendeels…

In het laatste kwartaal van 2014 nam het exportvolume met 0,4% toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. Over heel 2014 bedroeg de toename van de export 3,9% ten opzichte van 2013.

De toename van de export door het jaar heen is vooral te danken aan positieve economische ontwikkelingen bij onze handelspartners zoals de VS en het VK. Ook in het eurogebied keerde de groei afgelopen jaar terug (zie ook: Eurzone: economie groeit met 0,3% k-o-k). Op basis van de goedkopere euro en een verdere groei van deze voor Nederland belangrijke handelspartners verwachten wij dat de export dit jaar verder aantrekt. 

…maar de binnenlandse vraag krijgt een belangrijkere rol

Het consumptievolume van Nederlandse huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2014 met 0,4% toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. De groei van de consumptie is in het vierde kwartaal van 2014 -net als het jaar ervoor- tijdelijk extra toegenomen doordat de autoverkopen door een verandering van fiscale regelingen per 1 januari van het nieuwe jaar extra hoog waren. Maar ook zonder dit effect ontwikkelde de consumptie zich positief. De consumptieve bestedingen noteerden voor het derde kwartaal op rij groei. De toename van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de woningmarkt ondersteunen dit de komende kwartalen.

Bij de investeringen noteerden vooral de woninginvesteringen in het vierde kwartaal een positief groeicijfer. Deze namen maar liefst 12,1% toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit was vooral te danken aan de afloop van de verruimde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2015, waardoor het aantal woningtransacties eerder al een forse toename liet zien in december. Via de overdrachtsbelasting heeft dit een tijdelijk opwaarts effect gehad op de woninginvesteringen. De forse groei van de productie in de bouwnijverheid laat zien dat ook de nieuwbouw van woningen in het vierde kwartaal waarschijnlijk aan deze groei heeft bijgedragen. De bedrijfsinvesteringen groeiden kwartaal-op-kwartaal licht, met 0,2%.

De consumptie van huishoudens en de private investeringen lieten door heel 2014 heen een grillig verloop zien. Wij verwachten dat deze bestedingscomponenten zich positiever gaan ontwikkelen in 2015.

Werkgelegenheid neemt toe in 2014

De economische groei heeft inmiddels lang genoeg aangehouden om ook een duidelijke positieve impact op de arbeidsmarkt te hebben. In totaal kwamen er in het vierde kwartaal 34 duizend werkzame personen bij ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. Dit is de grootste toename in een kwartaal sinds 2008. De sectorale verdeling laat zien dat de werkgelegenheid in vrijwel alle sectoren is toegenomen, met uitzondering van de niet-commerciële diensten (figuur 2). Vooral in de zorg is het aantal werkzame personen nog sterk gedaald.

Gemiddeld waren er in 2014 ten opzichte van 2013 nog wel minder werkzame personen actief, maar door het jaar heen is het aantal werkzame personen met 63 duizend toegenomen. Voor dit jaar verwachten wij dat de werkgelegenheid verder toe zal nemen. Arbeidsmarktindicatoren zoals het aantal vacatures en uitzenduren ondersteunen dit; deze indicatoren lieten in de afgelopen kwartalen een stijging zien.

Figuur 2: Groei werkgelegenheid in vrijwel alle sectoren
Figuur 2: Groei werkgelegenheid in vrijwel alle sectorenBron: CBS, Rabobank 

 

Delen:
Auteur(s)
Björn Giesbergen
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven