RaboResearch - Economisch Onderzoek

Zwakke groei Nederlandse economie in derde kwartaal 2015

Economisch commentaar

Delen:
  • De groei van de Nederlandse economie bedroeg in het derde kwartaal van 2015 0,1% ten opzichte van het tweede kwartaal
  • De zwakke groei is veroorzaakt door onder meer een daling van de overheidsinvesteringen en een afname van de exportgroei
  • De maakindustrie, de bouwnijverheid en de horeca zien productie dalen
  • De zakelijke dienstverlening groeit al tien kwartalen op rij

BBP-groei gelijk, verschuiving in groei bestedingscategorieën

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de economische groei van het derde kwartaal van 2015 in zijn tweede raming niet bijgesteld ten opzichte van de eerste raming. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met 0,1% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. De oorzaak voor deze zwakke groei is wel verschoven en ligt in een daling van de overheidsinvesteringen. Ook was de exportgroei nog wat lager dan eerder aangenomen. Daar staat tegenover dat de bedrijfsinvesteringen juist toenamen, waar eerder een daling werd gerapporteerd.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verwachten wij dat de economische groei weer wat hoger zal zijn. De exportgroei zal waarschijnlijk weer aantrekken en ook voor de consumptieve bestedingen van huishoudens verwachten wij een terugkeer naar hogere groeipercentages dan in het derde kwartaal.

Blik op sectoren

Bij deze tweede raming zijn ook de groeicijfers van de Nederlandse sectoren op gedetailleerder niveau bekend geworden. Waar het merendeel van de sectoren een lichte groei van de toegevoegde waarde vertoonde ten opzichte van het kwartaal ervoor, was bij de maakindustrie, de bouwnijverheid en de horeca een daling zichtbaar. Dit zijn ook de sectoren waarvan de toegevoegde waarde in het derde kwartaal van 2015 nog onder het niveau van 2008 lag (figuur 1). De zakelijke dienstverlening is het afgelopen kwartaal het meest gegroeid. De toegevoegde waarde van deze sector nam voor het tiende kwartaal op rij toe. Een groot deel van deze stijging wordt veroorzaakt door de groeiende uitzendbranche.   

Bouwnijverheid

In de bouwnijverheid is dit waarschijnlijk een tijdelijke terugval geweest, die volgde op de zeer sterke groei in het tweede kwartaal. Die groei in het tweede kwartaal kwam mede door het naderende einde van het verlaagde BTW-tarief op de arbeidskosten bij verbouw en renovatie per 1 juli. Hierdoor zijn veel werkzaamheden nog in het tweede kwartaal uitgevoerd, waardoor de productie van het derde kwartaal logischerwijs lager uitvalt. Ondanks deze productiedaling in het derde kwartaal zal de bouw dit jaar de snelst groeiende sector zijn. Doordat de productie van deze sector na de crisis flink is gedaald, ligt deze ondanks een flinke stijging nog ver onder het niveau van 2008.

Maakindustrie

De zwakke ontwikkeling van de maakindustrie in het derde kwartaal is mogelijk veroorzaakt door de onrust over de economische situatie in China, waardoor de beurzen in augustus wereldwijd een duikvlucht maakten. De krimp van de productie in de maakindustrie was geconcentreerd in de elektrotechnische en machine-industrie (figuur 2). Maar ook andere branches binnen de maakindustrie krompen of zagen hun groei fors afzwakken. Maandcijfers voor de maakindustrie tot en met oktober en vertrouwensindicatoren voor de sector tot en met december wijzen erop dat ook deze sector, net als de bouw, na de krimp van het derde kwartaal in het laatste kwartaal van dit jaar de groei weer heeft gevonden.

Delfstoffenwinning

De productie van de delfstoffenwinning herstelde na de klap van het tweede kwartaal iets, maar blijft op een zeer laag niveau hangen. Dit is het gevolg van het plafond op gaswinning uit het Groningenveld, waardoor de gasproductie sterk is afgenomen. Door het recente besluit om dit plafond in 2016 nog verder te verlagen, zal de productie van de sector delfstoffenwinning nog verder afnemen.

Figuur 1: Daling productie horeca, bouw en maakindustrie
Figuur 1: Daling productie horeca, bouw en maakindustrieBron: CBS, eigen seizoenscorrectie voor handel, vervoer, horeca
Figuur 2: Productie elektrotechnische en machine-industrie is gedaald
Figuur 2: Productie elektrotechnische en machine-industrie is gedaaldBron: CBS, Rabobank
Delen:
Auteur(s)
Lisette van de Hei
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO

naar boven