RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Sub-Sahara Afrika: de lange klim naar welvaart

Special

Delen:

Sub-Sahara Afrika heeft last van lagere grondstofprijzen, lagere groei in China en een normalisatie van het monetaire beleid in de VS. Dit maakt de economische vooruitzichten van de regio minder rooskleurig, maar niet kleurloos. Sub-Sahara Afrika is nog steeds een van de snelst groeiende regio’s in de wereld. Onze verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. De regio staat echter nog steeds voor grote uitdagingen in de klim naar welvaart. De economische groei heeft bijvoorbeeld nog niet geleid tot hogere inkomens per hoofd, noch heeft het de armoede verminderd. Dit is vooral verontrustend vanwege de snel groeiende bevolking in Sub-Sahara Afrika.

Aan de andere kant is de politieke stabiliteit in Sub-Sahara Afrika verbeterd. Deze stabiliteit is echter fragiel en er bestaat een kans dat zij weer afneemt. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moet Sub-Sahara Afrika werken aan zijn zwakke instituties.

De kwaliteit van instituties is ook sterk verbonden met de mate waarin een omgeving de ontwikkeling van waardeketens in de food- en agrisector faciliteert. Het is belangrijk om in die waardeketens meer waarde toe te voegen. Alleen dan kan Sub-Sahara Afrika de huidige trend van een groeiend agrarisch handelstekort omkeren en het enorme food- en agripotentieel verzilveren. Al met al staat Sub-Sahara Afrika aan het begin van een lange weg naar duurzame economische groei en welvaart.

Sub-Sahara Afrika: de regio worstelt, maar groeit nog steeds
Sub-Sahara Afrika worstelt met lagere grondstofprijzen, afnemende groei in China en een mogelijke renteverhoging in de VS. Dit heeft de economisch vooruitzichtzichten minder rooskleuring gemaakt maar we verwachten nog steeds dat de regio met 4% per jaar zal groeien in de nabije toekomst.

Sub-Sahara Afrika: politiek stabieler, maar nog steeds fragiel
Politieke stabiliteit in Sub-Sahara Afrika is toegenomen in de afgelopen twee decennia, maar blijft fragiel door structurele factoren. Er zijn wel regionale verschillen. Maar in het algemeen blijft de institutionele kwaliteit onder de maat.

Sub-Sahara Afrika: het belang van instituties voor het ontwikkelen van F&A-waardeketens 
Om de groei van het handelstekort in voedsel en landbouw (F&A) te keren, moet Sub-Sahara Afrika F&A-waardeketens ontwikkelen. De aanwezigheid van randvoorwaarden daarvoor verschilt per land, en hangt samen met de algemene institutionele ontwikkeling.

Infographic: Sub-Sahara Afrika: de lange klim naar welvaart

Bijlage: Datatabellen en kaarten Sub-Sahara Afrika (PDF)

Delen:
Auteur(s)
Raphie Hayat
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
Ester Barendregt
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Alexandra Dumitru
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
Jurriaan Kalf
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO

naar boven