RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Nederlandse BBP-groei derde kwartaal stelt teleur

Conjunctuurbeeld

Delen:
  • Groei Nederlandse economie 0,1% in het derde kwartaal van 2015
  • Geleidelijke toename inflatie
  • Werkloosheid blijft hoog

Volgens de eerste raming van het CBS over het derde kwartaal van 2015 is het Nederlandse BBP-volume met 0,1% toegenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. De zwakke economische groei in het derde kwartaal is veroorzaakt door terugvallende exportgroei, lagere bedrijfsinvesteringen en het uitblijven van groei in de particuliere consumptie. Dat het BBP-volume desondanks mild toenam, is vooral te danken aan een groei van de overheidsbestedingen en de woninginvesteringen.

Dit is het tweede kwartaal op rij waarin de BBP-groei uitkwam op 0,1%. In het tweede kwartaal van dit jaar kon de lage groei nog worden verklaard door een eenmalig neerwaarts effect vanuit de gaswinning. Voor de lage BBP-groei in het derde kwartaal is er echter geen soortgelijke eenmalige factor te vinden, waardoor wij deze lage groei als ronduit teleurstellend beschouwen. Hoewel het beeld van een stagnerende groei wellicht past in de algemene perceptie van toenemende internationale onzekerheden, zien we vooralsnog geen reden ons beeld van een breed gedragen economisch herstel in Nederland te veranderen. Wij verwachten dat de economische groei de komende kwartalen weer aantrekt. De toegenomen onzekerheid over de veiligheidssituatie in Europa na de aanslagen in Parijs zijn wel een neerwaarts risico voor de groei in Nederland.

Tabel 1: Kerngegevens Nederland
Tabel 1: Kerngegevens NederlandBron: CBS, Rabobank
Figuur 1: Opnieuw lage kwartaalgroei
Figuur 1: Opnieuw lage kwartaalgroeiBron: CBS

Inflatie loopt de komende maanden geleidelijk op

Figuur 2: Inflatie gestegen in oktober
Figuur 2: Inflatie gestegen in oktoberBron: CBS

De Nederlandse inflatie volgens de Europese HICP-maatstaf steeg in oktober licht naar 0,4%, veroorzaakt door hogere prijzen voor vliegtickets en een minder sterke jaar-op-jaardaling van de benzineprijzen. De inflatie in Nederland en in de meeste andere Europese landen is echter nog steeds erg laag en ruim onder de 2% inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat de inflatie zo laag is, komt voor een belangrijk deel door het negatieve effect dat de sterk gedaalde olieprijs heeft op de brandstofprijzen. Dit effect zal de komende maanden uit de inflatie lopen, wat een opwaarts effect op de inflatie zal geven van rond de 0,5%-punt. Wij verwachten dat de inflatie daarna geleidelijk verder zal oplopen en uitkomt op gemiddeld 1¼% in 2016.

Werkloosheid blijft hoog

In oktober steeg de werkloosheid licht naar 6,9% van de beroepsbevolking, veroorzaakt door een toename van het arbeidsaanbod. Hiermee staat de werkloosheid weer op het niveau van mei van dit jaar, wat aangeeft dat de verbeteringen op de arbeidsmarkt ondanks het economische herstel nog onbevredigend zijn. Toch verwachten wij dat de werkgelegenheid in de komende kwartalen verder zal toenemen. Ten eerste wijst een aantal voorlopende indicatoren op herstel op de arbeidsmarkt. Zo stijgt het aantal uitzenduren al tien kwartalen op een rij, waarmee dit nu een hoger niveau heeft bereikt dan de vorige piek in 2008 (zie ook Stijging uitzenduren wijst op verdere groei werkgelegenheid).

Figuur 3: Lichte stijging werkloosheid
Figuur 3: Lichte stijging werkloosheidBron: CBS

Ook groeit het aantal vacatures al negen kwartalen op rij. Ten tweede verwachten wij dat het breed gedragen economische herstel zich in de komende kwartalen verder zal voortzetten, wat leidt tot groeiende werkgelegenheid in de marktsector. Tot slot denken wij dat het aantal ontslagen in de publieke sector –met name in de zorg- zal verminderen, waardoor de collectieve sector de groei van de werkgelegenheid minder zal beperken. Ondanks de toename van de werkgelegenheid zal de daling van de werkloosheid beperkt zijn, omdat wij een stijging van de beroepsbevolking voorzien. Wij verwachten voor 2015 een gemiddelde werkloosheid van 6¾% en voor 2016 een werkloosheid van 6¼%.

Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven