RaboResearch - Economisch Onderzoek

Indiase economische hervormingen stranden in het Hogerhuis

Economisch commentaar

Delen:
  • Narendra Modi’s plan om de Indiase economische groei naar een hoger niveau te brengen strandt in het Hogerhuis
  • Structurele hervormingen blijken lastig door te voeren omdat de regering geen meerderheid heeft in het Hogerhuis
  • De vertraging van het hervormingsproces schaadt mogelijk het vertrouwen van investeerders en de economische groei op middellange termijn

Minister president Narendra Modi’s plan om de Indiase economische groei naar een hoger niveau te brengen door het gemak van het zakendoen in India te vergroten, belastingen te vereenvoudigden en inflatie te verlagen is gestrand in het Hogerhuis, omdat de oppositie daar een meerderheid heeft. Twee cruciale hervormingen in dit plan zijn een universele omzetbelasting voor goederen en diensten (Goods and Service Tax, GST) en de vereenvoudiging van de onteigeningswet (Land Acquisition Bill). In de moesson parlementssessie, die donderdag 13 augustus eindigde, stond het aannemen van beide maatregelen centraal. De sessie eindigde echter zonder goedkeuring van de hervormingen.

GST-wet vertraagd

De GST zou van India een interne markt met één omzetbelasting maken. Een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin verschillende tarieven per staat worden gehandhaafd. Hoewel het GST-voorstel in mei 2015 al wel door het Lagerhuis (waar de coalitie sinds mei 2014 een meerderheid heeft) is aangenomen, is de wet onlangs voor de tweede keer in het Hogerhuis blijven steken. De oppositiepartijen verstoorden de sessies met onder meer protesten zodat de regering niet in staat was de wetsvoorstellen ter discussie te stellen, een vaak gebruikte tactiek (figuur 1).

Figuur 1: Disfunctioneel Indiaas parlement
Figuur 1: Disfunctioneel Indiaas parlementBron: PRS Legislative Research

De regering zal waarschijnlijk opnieuw proberen de wet te laten passeren in de wintersessie in november 2015. Modi’s zelfopgelegde deadline om de GST door te voeren voor april 2016 komt nu sterk in gevaar, omdat de wet na passage in het Hogerhuis, ook nog in ten minste de helft van de 29 individuele staten goedgekeurd dient te worden. Aangezien Modi’s Bharatiya Janata-partij (BJP)in slechts acht staten een absolute meerderheid heeft, wordt dit een lastige exercitie.

Onteigeningswet afgezwakt

Inmiddels lijkt het erop dat de Indiase regering de belangrijkste clausules van de nieuwe onteigeningswet heeft geschrapt, om steun van de oppositie te vergroten. De wet was bedoeld om het voor bedrijven een stuk eenvoudiger te maken om een stuk land te verkrijgen om nieuwe projecten op te starten, bijvoorbeeld om wegen, energie infrastructuur en fabrieken te bouwen. Aangezien dit lange tijd de vooruitgang in India heeft tegengehouden, was het een belangrijk onderdeel van Modi’s strategie om de Indiase economische groei op een hoger pad te tillen. 

Investeerdersvertrouwen aan het afnemen

De mogelijke uitstelling van de GST en afzwakking van de onteigeningswet schaadt mogelijk de geloofwaardigheid van Modi en daarmee het vertrouwen van investeerders. Dat vertrouwen was na de overwinning van Modi’s BJP in de parlementsverkiezingen van mei 2014 juist sterk toegenomen.

Figuur 2: Dalende Indiase aandelenbeurzen in eerste helft 2015
Figuur 2: Dalende Indiase aandelenbeurzen in eerste helft 2015Bron: Macrobond

Aangezien voor het eerst in 30 jaar een meerderheid door één partij werd behaald, zagen investeerders de overwinning van Modi als keerpunt om sneller te hervormen. Maar inmiddels heeft het onvermogen van Modi om economische wetsvoorstellen door het Hogerhuis te loodsen hun enthousiasme getemperd. De Sensex, een van de belangrijkste aandelenbeurzen in India, steeg in 2014 ruim 20%, maar is sinds januari 2015 met meer dan 7% gedaald (figuur 2 [1]). Dat is natuurlijk niet alleen aan de politieke ontwikkelingen toe te schrijven maar deze hebben wel een belangrijke rol gespeeld. Ook het bedrijfssentiment, en meer specifiek het vertrouwen in de politiek, is in de eerste helft van 2015 gedaald (NCAER, 2015). Toch bleef de buitenlandse investeringsinstroom in dollars in de eerste helft van 2015 op peil.

De kritiek op het trage hervormingstempo is grotendeels een gevolg van te hoge verwachtingen na het aantreden van Modi. Terwijl toen al duidelijk was dat het werkelijke hervormingsproces in India vanwege politieke toestanden altijd traag zou verlopen. Verdere verkiezingssuccessen op staatsniveau, en als gevolg een grotere afvaardiging van de BJP in het Hogerhuis, zal de regering in staat stellen om tot het eind van de ambtstermijn in 2019 gematigde progressie te boeken op belangrijke structurele hervormingen. Een kanttekening hierbij is wel dat de BJP pas op z’n vroegst in 2017 een meerderheid in het Hogerhuis kan behalen, nadat een reeks staatsverkiezingen in het komende jaar zijn gewonnen. Een overwinning in Uttar Pradesh, veruit de grootste staat in India in het voorjaar van 2017, is hiervoor cruciaal. 

 

Voetnoot

[1] De Indiase aandelenbeurzen zijn in de laatste dagen van de Moesson sessie niet alleen gedaald door de mislukte poging om belangrijke wetsvoorstellen door te voeren, maar ook door de depreciatie van de Chinese munt.

Delen:
Auteur(s)
Carlijn Prins
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
06 1929 6455

naar boven