RaboResearch - Economisch Onderzoek

Devaluatie yuan klinkt wereldwijd door

Economisch commentaar

Delen:
  • Aanpassing wisselkoersbeleid China leidt tot depreciatie yuan
  • China heeft goede redenen voor de aanpassing van het wisselkoersbeleid
  • De angst voor een verdere depreciatie en zwakke groei in China leidt tot en heftige marktreactie
  • Aandelenmarkten wereldwijd en valuta’s van opkomende markten verliezen waarde
  • Sentiment ten opzichte van opkomende markten verslechterde verder
  • Zwakkere opkomende markten geïdentificeerd

Een week na de mini-devaluatie van de Chinese munt trekken de rookwolken langzaam op. Tijd om de balans op te maken.

Figuur 1: Yuan sterk in waarde gedaald
Figuur 1: Yuan sterk in waarde gedaaldBron: Macrobond

De Chinese centrale bank paste vorige week dinsdag het mechanisme voor het bepalen van de wisselkoers van de yuan aan. De financiële markten reageerden heftig op de daarop volgende daling van de waarde van de yuan (figuur 1). Aandelenbeurzen wereldwijd doken in het rood (figuur 2) en de valuta’s van opkomende markten kwamen onder druk te staan. De devaluatie van dinsdag was echter beperkt (1,84% ten opzichte van de USD) en ook de totale waardedaling van vorige week (ongeveer 3% ten opzichte van de USD en ongeveer 5% ten opzichte van de EUR) viel mee. Zeker wanneer we deze afzetten tegen de (reële) appreciatie van de Chinese munt in de afgelopen jaren (figuur 3).

Figuur 2: Aandelenmarkten wereldwijd duiken in het rood
Figuur 2: Aandelenmarkten wereldwijd duiken in het roodBron: Macrobond
Figuur 3: De yuan is de afgelopen jaren sterk geapprecieerd
Figuur 3: De yuan is de afgelopen jaren sterk geapprecieerdBron: Macrobond

Een storm in een glas water?

De Chinese centrale bank belegde tegen het einde van vorige week een persconferentie, wat erg uitzonderlijk is, om de markten te kalmeren. De boodschap: de aanpassing van het wisselkoersmechanisme was een hervorming die de markt een grotere rol laat spelen bij het bepalen van de wisselkoers van de yuan. Het middelpunt van de bandbreedte van 4% waarbinnen de yuan per dag mag bewegen wordt niet langer bepaald door de Chinese centrale bank, maar door de koers van de voorgaande dag en de ontwikkelingen op valutamarkten. Een meer door de markt gedreven wisselkoers is een voorwaarde van het IMF om de yuan op te nemen in het SDR mandje, wat China graag wil. De waardedaling van de yuan van afgelopen week was nodig om de koers van de yuan meer in lijn te brengen met de markt. Sindsdien is de waarde van de yuan, mede door ingrijpen van de Chinese centrale bank, min of meer stabiel gebleven en is er volgens de autoriteiten geen reden - let wel: op dit moment - voor een grote verdere depreciatie. Dus geen reden tot paniek. Bovendien is een zwakkere munt op dit moment gunstig voor de Chinese economie. Als de munt op basis van de marktkrachten in de komende tijd verder in waarde daalt kan dat de afzwakkende Chinese economische groei wat steun in de rug geven. Met het aanpassen van het wisselkoersmechanisme vingen de Chinese autoriteiten dus twee vliegen in een klap. 

Toch is de marktreactie begrijpelijk…

De devaluatie van vorige week dinsdag leidde tot angst voor een verdere depreciatie. De Chinese economische groei valt de laatste tijd tegen en vlak voor de devaluatie werd bekend gemaakt dat de Chinese export in juli is gekrompen (-8,3% j-o-j). De Chinese autoriteiten hielden de wisselkoers in het (verre) verleden bewust laag - al ontkennen ze dat zelf - om de Chinese economie (via de export) te stimuleren. Het lag dan ook voor de hand dat de waardedaling van vorige week het begin was van een verdere, gestuurde afzwakking van de yuan. Dit raakte de landen die op de internationale markt met China concurreren, zoals Thailand, Vietnam en Zuid Korea. Ook landen die in relatief grote mate afhankelijk zijn van export naar China, zoals grondstof exporterende landen in Afrika en Latijns Amerika, werden getroffen. Door de devaluatie leek de Chinese economie er namelijk slechter voor te staan dan gedacht. 

...maar er is meer aan de hand

Het al langer onder druk staande sentiment ten opzichte van opkomende markten werd vorige week benadrukt. Door de relatief zwakke mondiale groei in 2015 daalt het wereldhandelsvolume (figuur 4). De zwakke groei in China is hier overigens mede debet aan (zie ook ons Economisch commentaar van 27 juli. Hoewel lage grondstofprijzen positief zijn voor de groei in grondstof importerende landen, hebben ze een negatieve impact op grondstof exporterende landen (zie ook ons Economisch commentaar van 7 augustus). Daarnaast daalt het vertrouwen in een aantal belangrijke opkomende markten (waaronder Brazilië, Maleisië, Rusland en Turkije) verder door het onrustige politieke vaarwater waarin deze landen zijn beland. Ten slotte is de verwachting dat de rente in de Verenigde Staten voor het einde van dit jaar wordt verhoogd een belangrijke bepalende factor voor het sentiment, aangezien geldstromen richting opkomende markten hierdoor onder druk staan. De ontwikkelingen van vorige week onderstreepten en versterkten de al in gang gezette verslechtering van het marktsentiment ten opzichte van zwakkere opkomende markten. Dit is duidelijk te zien aan de depreciatie van de wisselkoersen van opkomende markten in het afgelopen jaar en in de afgelopen week (figuur 5).

Figuur 4: Wereldhandel zwakt af
Figuur 4: Wereldhandel zwakt afBron: Macrobond
Figuur 5: Wisselkoersen opkomende markten onder druk
Figuur 5: Wisselkoersen opkomende markten onder drukBron: Macrobond

In het oog springen

Onder de landen die als zwakker worden gezien vinden we de usual suspects, zoalsIndonesië, Turkije en Zuid Afrika. Deze landen worden eigenlijk altijd relatief zwaar geraakt wanneer het sentiment ten opzichte van opkomende markten verslechtert. Daarnaast springt een aantal andere landen in het oog. India maakt de hogere verwachtingen van de Modi regering bijvoorbeeld niet waar. In Brazilië maakt de politieke crisis het moeilijker om uit de economische recessie te komen. Tot slot noemen we Maleisië, waar het vertrouwen een deuk heeft opgelopen als gevolg van tegenvallende economische groei en een groot corruptieschandaal. De economieën van deze landen zullen naar verwachting verder onder druk zullen komen te staan in de opmaat van de renteverhoging in de Verenigde Staten of als de wereldwijde groei blijft tegenvallen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de munten van deze landen nog steeds onder druk staan. Het is dus zaak om de economische en politieke ontwikkelingen in deze landen de komende tijd in de gaten te houden. 

Delen:
Auteur(s)

naar boven