RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse woningmarkt: stijging koopovereenkomsten en prijs stabiliseert

Economisch commentaar

Delen:
  • NVM-cijfers voor eerste kwartaal 2015 zijn positief
  • Het aantal verkopen steeg met ruim 19% ten opzichte van het eerste kwartaal 2014
  • De huizenprijsontwikkeling blijft zwak
  • Regionale verschillen blijven fors
  • Vooruitzichten voor dit jaar zijn positief

Toename aantal koopovereenkomsten, vooruitzichten positief

Het aantal koopovereenkomsten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is in het eerste kwartaal van 2015 verder toegenomen. Deze koopovereenkomsten lopen doorgaans twee maanden voor op de eigendomsoverdrachten die het Kadaster registreert. In ons Kwartaalbericht Woningmarkt beschrijven wij waarom we in 2015 een verdere toename van de verkopen en een beperkte stijging van de huizenprijzen verwachten. Belangrijke factoren hiervoor zijn onder andere de historisch lage hypotheekrente, het hoge vertrouwen en het economische herstel. De cijfers van de NVM onderschrijven deze ontwikkeling.

Stijging koopovereenkomsten in het eerste kwartaal…

Het aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars kende in het eerste kwartaal van 2015 met circa 29 duizend het beste eerste kwartaal sinds 2007. Op jaarbasis was er sprake van een stijging van 19%. Het vierkwartaalstotaal stijgt sinds medio 2013 onafgebroken en staat met deze cijfers op 121.225 (figuur 1). De daling ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar viel met 3,4% (seizoensgecorrigeerd) erg mee, aangezien dat kwartaal mede door de schenkingsvrijstelling kenmerken had van een eindejaarsrally.

Figuur 1: Beste eerste kwartaal sinds de crisis
Figuur 1: Beste eerste kwartaal sinds de crisisBron: NVM, bewerking Rabobank

… vertalen zich niet in een hogere huizenprijs

Ondanks de toename van de koopovereenkomsten bleef de huizenprijsontwikkeling zwak. De mediane huizenprijs daalde van € 216.000 in het vierde kwartaal van vorig jaar naar € 211.000 in het eerste kwartaal van 2015. De mediane huizenprijs van de NVM corrigeert niet voor kwaliteitskenmerken en de samenstelling van de woningverkopen naar woningtype zoals de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van Kadaster/CBS. Beide maatstaven liepen ondanks de relatief hoge samenhang het laatste jaar zo nu en dan uit de pas (figuur 2). Daar waar de mediane huizenprijs in 2014 gemiddeld met meer dan 3% steeg, nam de PBK toe met 0,9%. In hun eigen gecorrigeerde reeks rapporteert de NVM wel een huizenprijsstijging van 0,1% op kwartaalbasis en 2,9% op jaarbasis. Een beperkte huizenprijsstijging is ondanks een stijging van de verkopen in lijn met onze verwachtingen. Huishoudens kunnen immers minder lenen, mede door de strengere Nibud-normen per 1 januari van dit jaar.

Figuur 2: Zwakke ontwikkeling van de huizenprijs
Figuur 2: Zwakke ontwikkeling van de huizenprijsBron: NVM, bewerking Rabobank

Regionale verschillen blijven fors

De toename van de verkoopaantallen is in de meeste regio’s zichtbaar en leidt ertoe dat de keuzemogelijkheden voor kopers afnemen. Het gemiddelde aantal keuzemogelijkheden daalde op kwartaalbasis (seizoensgecorrigeerd) van 14 in het vierde kwartaal van 2014 naar 12,8 in het eerste kwartaal van 2015. De daling van de keuzemogelijkheden was zichtbaar in elk segment (figuur 3). Van krapte is vooral sprake in het grootstedelijke gebied, maar ook in onder meer Friesland, Groningen en de Achterhoek is de onverkochte koopvoorraad volgens de NVM gedaald. Toch vertaalt dit zich in de perifere gebieden nog niet in een opwaartse druk op de huizenprijs; ruim 30% van de NVM-gebieden kende een prijsdaling op jaarbasis. Dit past in ons beeld dat in tijden van herstel eerst het stedelijke gebied aantrekt en dat het landelijke gebied daarna volgt (Oevering, 2014).

Figuur 3: Aantal keuzemogelijkheden daalt
Figuur 3: Aantal keuzemogelijkheden daaltBron: NVM, bewerking Rabobank
Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven