RaboResearch - Economisch Onderzoek

Hervormingen belastingstelsel

Economisch commentaar

Delen:

De afgelopen maanden gaan er steeds meer geluiden op om het Nederlandse belastingstelsel grondig te herzien. Vanuit economisch oogpunt is dit wenselijk: een grondige herziening van het Nederlandse belastingstelsel zou de arbeidsparticipatie, werkgelegenheid en economische groei kunnen verhogen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van wat ons betreft economisch wenselijke belastinghervormingen zijn. Aangezien deze hervormingen ook inkomenseffecten met zich meebrengen blijft het uiteraard wel een politieke afweging of de sociaal-economische gevolgen van deze hervormingen wenselijk zijn.

Lees het Themabericht Het Nederlandse belastingstelsel: genoeg te hervormen - 1 april 2015
Lees de Special Een blauwdruk van een goed belastingstelsel - 1 april 2015

Titel
Delen:
Auteur(s)
Martijn Badir
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO
088 726 7864

naar boven