RaboResearch - Economisch Onderzoek

Forse terugval groei industriële productie stelt Chinese leiders op de proef

Economisch commentaar

Delen:
  • Groei industriële productie daalt tot laagste niveau in meer dan vijf jaar
  • Hervormingsdrang Chinese leiders wordt op de proef gesteld
  • Grootschalige stimuleringsmaatregelen vooralsnog niet waarschijnlijk

Recente data wijzen erop dat China haar groeidoelstelling voor het reële Bruto Binnenlands Product in 2014 (ongeveer 7,5%) mogelijk niet zal halen. Een forse afname van het groeimomentum in juli en augustus (figuur 1) zet de zaken voor de Chinese overheid op scherp. Enerzijds hebben de Chinese leiders geregeld (en terecht) aangegeven dat het Chinese groeimodel moet worden hervormd. Economische groei moet minder worden gedreven door kredietgroei en investeringen en meer door de particuliere consumptie. Anderzijds willen de leiders de controle over de economie niet verliezen, vooral omdat zij de sociale onrust waartoe een sterke afname van de groei zou kunnen leiden vrezen.

Een grootschalig nieuw stimuleringsprogramma ligt vooralsnog echter niet voor de hand. Zo gaf premier Li Keqiang een paar dagen geleden, toen hij de data waarschijnlijk al had gezien, aan dat de overheid zich comfortabel voelde bij het huidige groeitempo. Daarnaast stelde hij dat de focus van het overheidsbeleid nu vooral ligt bij werkgelegenheidscreatie. De Chinese economie heeft dit jaar al 9,7 miljoen banen gecreëerd, waarmee het doel van 10 miljoen banen voor heel 2014 al bijna is bereikt. Dit suggereert dat de overheid wat dat betreft nu weinig reden heeft om zich grote zorgen te maken.

Wel vergroot de terugval van de groei de kans op de lancering van nieuwe meer gerichte stimuleringsmaatregelen, zoals maatregelen gericht op de verstrekking van leningen aan het midden- en kleinbedrijf en een verdere versoepeling van de restricties op de aankoop van huizen. Een sterke groei van de algemene kredietverlening zal voor de overheid onacceptabel zijn, dus de gerichte maatregelen moeten een sterke focus hebben. In juli en augustus nam de kredietgroei in jaar-op-jaar termen overigens weer af, na een korte opleving in de voorgaande maanden (figuur 2). Opvallend was dat in beide maanden de totale uitstaande hoeveelheid krediet zelfs in de vorm van bank acceptances en trust loans (twee veel voorkomende vormen van schaduwbankieren) afnam.

Na een opleving in het tweede kwartaal heeft de Chinese economie snel momentum verloren. De industriële productie groeide in augustus met slechts 6,9% jaar-op-jaar, het laagste groeitempo in 68 maanden. De elektriciteitsproductie daalde zelfs met 2,2% jaar-op-jaar. Zij vormt een indicator die volgens onder anderen premier Li goed de conjuncturele stand van de Chinese economie weergeeft, en in het bijzonder die van de zware industrie. De daling van de groei van de industriële productie was breed gedragen en deed zich zowel in de staatssector als in de private sector voor. In het tweede kwartaal konden gerichte stimuleringsprogramma’s in infrastructuur en huizenbouw voor lagere inkomens de afzwakking van de huizenmarkt nog compenseren, maar mede doordat infrastructuurinvesteringen nu teruglopen zwakte de groei van industriële productie hard af.

Figuur 1: Groei industriële productie daalt
Figuur 1: Groei industriële productie daaltBron: Macrobond
Figuur 2: Kredietgroei neemt af
Figuur 2: Kredietgroei neemt afBron: Macrobond
Delen:
Auteur(s)

naar boven