RaboResearch - Economisch Onderzoek

China: geleidelijke afzwakking

Economisch Kwartaalbericht

Delen:
Deze publicatie is verouderd. Bekijk de recentste editie

Naar de overzichtspagina van het Economisch Kwartaalbericht

  • Chinese huizenmarkt verzwakt verder
  • Economische groei zwakt wat af
  • Een geleidelijke groeivertraging is waarschijnlijk…
  • … en ook nodig om crisis op middellange termijn te voorkomen

De huizenmarkt in China zwakt verder af. Nu de overheid terughoudender lijkt in het lanceren van nieuwe stimuleringsmaatregelen, ligt na een opleving van de economische groei in het tweede kwartaal een geleidelijke afzwakking in de tweede helft van 2014 en in 2015 voor de hand.

Huizenmarkt verzwakt verder

Een negatieve impact op de economische groei gaat uit van de Chinese huizenmarkt, die blijft verzwakken. Zo ligt het aantal woningverkopen in de eerste zeven maanden van dit jaar onder het niveau van dezelfde periode in 2012 en 2013. Ook daalden in juli de huizenprijzen in 64 van 70 steden ten opzichte van de maand ervoor. Daarbij was de gemiddelde daling ongeveer twee keer zo groot als in juni. Zoals we toelichtten in het vorige Kwartaalbericht heeft de toename van de huizenbouw vooral in 2013 een sterke bijdrage geleverd aan de economische groei. Daar het aantal huizen dat ontwikkelaars te koop hebben staan de afgelopen maanden is blijven oplopen, is het aanpassingsproces op de huizenmarkt nog niet voorbij. Intussen neemt het aantal huizen in aanbouw weer wat toe (figuur 1), maar hoogstwaarschijnlijk is dit te danken aan woningbouwprogramma’s van de overheid voor lagere inkomens. De overheid heeft nog mogelijkheden om een al te sterke terugval van de vraag naar huizen te voorkomen. Zo kan zij beperkingen die een aantal jaar geleden zijn ingevoerd om speculatie tegen te gaan versoepelen. Ook zou zij het voor migranten -nu veelal tweederangsburgers in de steden- gemakkelijker kunnen maken een huis te kopen.

Figuur 1: Huizenmarkt verzwakt
Figuur 1: Huizenmarkt verzwaktBron: Macrobond

Groeiherstel in het tweede kwartaal lijkt niet door te zetten

Na een hogere groei in het tweede kwartaal lijkt de Chinese economie nu weer wat af te zwakken. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie met 7,5% j-o-j en 2,0% k-o-k. De economie veerde hiermee op na een terugval in het eerste kwartaal (zie figuur 2). Terwijl het sentiment op de huizenmarkt verzwakte, zorgden stimuleringsmaatregelen voor de bouw van infrastructuur en huizen voor lagere inkomens en exportgroei ervoor dat de groei aansterkte. Recente gegevens suggereren echter dat de economische dynamiek al weer wat aan het afzwakken is. Zo daalde in juli de groei van het investeringsvolume, de industriële productie en de kredietverlening. Volgens de officiële index en die van HSBC/Markit werden inkoopmanagers in augustus bovendien -na een aantal maanden van toenemend optimisme- minder positief over de toekomst (figuur 3). Wel bleven beide indices boven het neutrale niveau van 50. De binnenlandse economische dynamiek lijkt minder groot te worden, nu de overheid (vooralsnog) is gestopt met het lanceren van nieuwe stimuleringsmaatregelen. De netto internationale handel draagt nog wel steeds bij aan de economische groei. Het Chinese exportvolume is de afgelopen maanden hard gestegen, terwijl vooral een daling van de grondstofprijzen zorgde voor een afname van de import. In zowel juli als augustus boekte China hierdoor het hoogste handelsoverschot ooit.

Figuur 2: Groei loopt op in K2
Figuur 2: Groei loopt op in K2Bron: Reuters EcoWin
Figuur 3: PMIs verbeteren niet langer
Figuur 3: PMIs verbeteren niet langerBron: Reuters EcoWin, HSBC/Markit

Ook op de iets langere termijn ligt een geleide afname van de groei voor de hand

Economische hervormingen zullen naar verwachting op de iets langere termijn leiden tot een geleidelijke verdere daling van de groei. Tot nu toe heeft de overheid met stimuleringsmiddelen een sterke terugval succesvol weten af te wenden. Hiervoor was in mei en juni wel een hernieuwde toename van de nog steeds hoge kredietgroei nodig (zie figuur 4), terwijl de overheid de afhankelijkheid van krediet- en investeringsgroei juist wil terugbrengen. Wat ons betreft is het positief dat de overheid nadien geen nieuwe stimuleringsmaatregelen heeft afgekondigd. Daar de arbeidsmarkt nog steeds vrij krap is, hoeft een afzwakking van de groei niet te leiden tot een door de partij zeer gevreesde sociale instabiliteit. China heeft echter nog een lange weg af te leggen als het gaat om het hervormen en duurzamer maken van het groeimodel. Recent zijn er wel een paar stappen gezet. Een groot aantal kleinere steden heeft laten weten BBP-groei niet langer te gebruiken om de prestaties van ambtenaren te bepalen. Ook is de kredietgroei in de schaduwbanksector recent teruggelopen, al blijft deze in de vorm van zogenaamde entrusted loans (leningen die bedrijven verstrekken aan andere bedrijven) nog wel hoog. Opvallend is verder dat de anti-corruptiecampagne van President Xi Jinping nu in de vorm van een onderzoek naar oud-politbureaulid Zhou Yongkang ook de meest invloedrijke partijleden heeft bereikt. Dit illustreert dat de macht van Xi zeer groot is en hij dus veel ruimte heeft om de door hem gewenste economische hervormingen door te voeren. Tegelijkertijd kunnen zowel de corruptieonderzoeken als de hervormingen op verzet stuiten van de gevestigde belangen. Slaagt Xi er in om het Chinese model te hervormen dan ligt een verdere geleidelijke daling van de economische groei voor de hand. Als verdere hervormingen uitblijven, neemt de groei op de korte termijn waarschijnlijk minder af. Maar het risico op toekomstige crises neemt dan juist sterk toe.

Figuur 4: Kredietgroei daalt weer
Figuur 4: Kredietgroei daalt weerBron: Reuters EcoWin

Naar de overzichtspagina van het Economisch Kwartaalbericht.

Colofon

Het Economisch Kwartaalbericht is een uitgave van het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en kwam mede tot stand in samenwerking met Financial Markets Research van Rabobank International.

De in deze publicatie gepresenteerde visie is mede gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen, waaronder Reuters EcoWin. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. De economische groeivoorspellingen zijn gegenereerd met behulp van het werelddekkende econometrische structuurmodel NiGEM.

Overname van de inhoud met bronvermelding is toegestaan. Het Directoraat aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten.

Gebruikte afkortingen bronnen: CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek, EIU: Economist Intelligence Unit, NIESR: National Institute of Economic Social Research, ONS: Office of National Statistics, OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Gebruikte afkortingen landen: GB: Verenigd Koninkrijk, IE: Ierland, VS: Verenigde Staten, HU: Hongarije, DE: Duitsland, IT: Italië, NL: Nederland, ES: Spanje, PL: Polen, AT: Oostenrijk, FR: Frankrijk, GR: Griekenland, TR: Turkije, ID: Indonesië, JP: Japan, BR: Brazilië, RU: Rusland, CN: China, BE: België, FI: Finland, DK: Denemarken, LT: Litouwen, EE: Estland, LV: Letland, CY: Cyprus, PT: Portugal, SI: Slovenië

Deze informatie kunt u ontvangen door een mail te sturen naar economie@rn.rabobank.nl onder vermelding van ‘KEO Kennismail’. Hierdoor wordt u op de verzendlijst geplaatst van de gratis digitale nieuwsbrief van Kennis en Economisch Onderzoek die tenminste eens per maand uitkomt. In deze nieuwsbrief zijn links te vinden naar het Economisch Kwartaalbericht, maar ook naar alle andere publicaties van onze medewerkers.

Voor overige informatie kunt u bellen met Kennis en Economisch Onderzoek via tel. 030 - 2162666. U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres: economie@rn.rabobank.nl

Eindredactie: 
Hans Stegeman, hoofd Internationaal Onderzoek
Tim Legierse, hoofd Nationaal Onderzoek

Redactie: Enrico Versteegh

Productiecoördinatie: Christel Frentz

Graphics: Selma Heijnekamp en Reinier Meijer

Delen:
Auteur(s)

naar boven