RaboResearch - Economisch Onderzoek

Zwakte Nederlandse maakindustrie en export

Economisch commentaar

Delen:
  • De Nederlandse export daalde in augustus scherp ten opzichte van juli
  • De productie in de maakindustrie nam eveneens af
  • Vooruitzicht van economische groei blijft overeind

Export neemt scherp af

Het seizoensgecorrigeerde exportvolume van Nederlandse goederen daalde in augustus met 1,8% ten opzichte van de maand ervoor. In juli kromp de export al met 0,3%. Het importvolume nam met 4,3% af in augustus, na een stijging van 4,1% in juli.

Het momentum (3m/3m-verandering) van de export kwam in augustus uit op 1%, gelijk aan het momentum in de twee maanden ervoor (figuur 1). Maar de export ontwikkelde zich in het derde kwartaal een stuk zwakker dan in het tweede kwartaal.

Onrust in Oekraïne/Rusland veroorzaakt het zwakke exportbeeld. Dit resulteerde ook in Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, in augustus tot een scherpe afname van de export (zie Recente zwakte Duitse economie vooralsnog tijdelijk van aard ). Onder voorbehoud dat de situatie in de Oekraïne niet verder uit de hand loopt, verwachten wij dat de export zich in de komende maanden weer wat zal gaan herstellen. De uitvoer krijgt hierbij steun in de rug van een verzwakking van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond (figuur 2).

Figuur 1: Exportgroei zwakt af
Figuur 1: Exportgroei zwakt afBron: CBS, Rabobank
Figuur 2: Verzwakking euro
Figuur 2: Verzwakking euroBron: Macrobond

Productie maakindustrie verzwakt

Net als de afname van de export nam ook het seizoensgecorrigeerde productievolume van de maakindustrie in augustus af, met 0,6% ten opzichte van de maand ervoor. In juli steeg de productie nog met 2% m-o-m. Het momentum (3m/3m-verandering) verbeterde van -1,4% in juli naar 0% in augustus (figuur 3). Indien het productievolume in de maakindustrie in september gelijk blijft, komt de groei van de maakindustrie in het derde kwartaal uit op 0,4%. Deze zeer matige groei zou een verbetering inhouden zijn ten opzichte van het nog zwakkere tweede kwartaal.

De zwakte van de maakindustrie is ook elders in Europa zichtbaar. In Duitsland kwam de Purchasing Managers Index (PMI) in september zelfs onder de 50 uit, wat wijst op krimp. Het sentiment in de Nederlandse maakindustrie wijst op een groei van de productie in de komende maanden (figuur 4). Voor Duitsland verwachten wij dat de zwakke ontwikkeling van de maakindustrie van tijdelijke aard is. Zodra de productie in Duitsland weer aantrekt, profiteert de Nederlandse maakindustrie daar ook van.

Figuur 3: Productie maakindustrie neemt af
Figuur 3: Productie maakindustrie neemt afBron: CBS
Figuur 4: Nederlandse PMI wijst op groei
Figuur 4: Nederlandse PMI wijst op groeiBron: Macrobond

Groei totale industriële productie zet door

De totale industriële productie, die naast de maakindustrie ook de mijnbouw en de energieproductie omvat, nam in augustus met 1,3% m-o-m toe. In juli nam de industriële productie met 1,5% toe. De sterke groei van de industriële productie in augustus kan worden verklaard door de relatief lage temperatuur in die maand, waardoor de gasproductie toenam.

Wij verwachten een terugval van de groei van de totale industrie in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. Toen was er nog sprake van een sterke stijging op kwartaalbasis door normalisatie van de gasproductie ten opzichte van het relatief warme eerste kwartaal. Hierdoor heeft de totale industrie in het derde kwartaal naar verwachting geen opwaarts effect op de kwartaalgroei van het BBP.

Hoewel de ontwikkeling van de productie in de maakindustrie in de afgelopen maanden wat tegenviel, staat dit een gematigde groei van het BBP in het derde en vierde kwartaal niet in de weg. Wij zien daarom geen reden om onze economische vooruitzichten aan te passen. 

Delen:
Auteur(s)

naar boven