RaboResearch - Economisch Onderzoek

Nederlandse koopwoningmarkt: verdere toename verkopen en prijzen

Economisch commentaar

Delen:
  • NVM-cijfers derde kwartaal 2014 laten verder herstel van de koopwoningmarkt zien
  • Het aantal verkopen steeg seizoensgecorrigeerd met 2% ten opzichte van vorig kwartaal
  • Ook de prijs steeg seizoensgecorrigeerd licht, met 0,7% ten opzichte van vorig kwartaal 
  • Het herstel is een landelijk fenomeen maar de regionale verschillen zijn groot

Verdere toename van de verkopen…

Het aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars kende dit kwartaal met 29.015 verkopen het beste derde kwartaal sinds 2008. Hierdoor komt het vierkwartaalstotaal van het aantal koopovereenkomsten uit op 109 duizend (figuur 1). Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Onze eigen seizoensgecorrigeerde reeks laat ook een toename zien, met 2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee zet het herstel door dat medio 2013 is ingezet. Wel is de toename van de verkopen minder sterk dan in de eerste twee kwartalen van 2014, toen het aantal transacties met meer dan 6% toenam kwartaal-op-kwartaal, seizoensgecorrigeerd. 

Figuur 1: Beste kwartaal NVM sinds 2008
Figuur 1: Beste kwartaal NVM sinds 2008Bron: NVM, bewerking Rabobank

… geeft ook een opwaartse druk op de prijzen 

De toename van de verkopen geeft een opwaartse druk op de huizenprijzen. De mediane huizenprijs nam toe, zowel op kwartaalbasis (+0,7% seizoensgecorrigeerd) als op jaarbasis (+3,9%). De mediane huizenprijs van de NVM corrigeert niet voor kwaliteitskenmerken en de samenstelling van de verkochte woningen zoals de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van Kadaster/CBS wel doet, maar over het geheel is de samenhang in de ontwikkeling van beide maatstaven sterk (figuur 2). Omdat de woningmarktinformatie van de NVM voorloopt op de marktinformatie van het CBS, verwachten wij dat ook de PBK in het derde kwartaal van 2014 licht zal toenemen. 

Figuur 2: Prijzen stijgen licht
Figuur 2: Prijzen stijgen lichtBron: CBS, NVM, bewerking Rabobank

Tweedeling tussen stad en land

Hoewel de toename van verkoopaantallen en prijzen in de meeste regio’s zichtbaar is, blijkt uit de krapte-indicator van de NVM wel dat er sprake is van een tweedeling in de kracht van het herstel. De krapte-indicator meet de verhouding tussen de vraag en het aanbod in een regio. In de populaire stedelijke regio’s zoals Delft, Leiden, Utrecht, Amsterdam en Groningen-stad scoort de indicator een waarde van onder de 10. Dit is nog wel hoger dan het gemiddelde voor de crisis: 6 tot 7. In een aantal landelijke gebieden in het noorden en het oosten van ons land komt de indicator echter boven de 25 uit. Dit past in het beeld van de stad als motor van de bevolkingsgroei waar wij onlangs over schreven. 

Verder herstel in komende kwartalen

De stijging van de transactieaantallen en de toename van de huizenprijzen passen goed in onze verwachting van een verder herstel op de woningmarkt in 2014 en 2015, zoals beschreven in ons meest recente Kwartaalbericht Woningmarkt. Het vertrouwen in de woningmarkt is in september naar het hoogste punt sinds 2004 gestegen en de historisch lage hypotheekrente draagt bij aan een goede betaalbaarheid van koopwoningen. Dit zal leiden tot een verdere toename van de transacties en een stijging van de prijzen.

Het aantal koopovereenkomsten bij NVM-makelaars wordt gemiddeld twee maanden eerder geregistreerd dan de feitelijke overdracht bij het Kadaster en geeft daarom het meest actuele beeld van de markt voor bestaande koopwoningen.

Referentie

Oevering, F. (2014). De stad als kraamkamer: Steden zijn de motor van de demografische ontwikkeling.

Delen:
Auteur(s)
Pieter van Dalen
Rabobank KEO
030 21 2666

naar boven